Nederzettingen

In 1967 veroverde Israël de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem inbegrepen. Vervolgens begon Israël met de kolonisatie van deze gebieden, die de “bezette Palestijnse gebieden” worden genoemd. Israëlische regeringen stichtten sindsdien ruim 150 nederzettingen. Bovendien vestigden kolonisten circa 100 “buitenposten”, kleine nederzettingen zonder officiële toestemming van de Israëlische autoriteiten.

AJ+ - Israeli Settlements Explained

 

Nederzettingen zijn illegaal

Volgens het internationaal recht zijn alle nederzettingen illegaal. Dat vloeit voort uit artikel 49 van de Vierde Conventie van Genève:

"The Occupying Power shall not deport or transfer parts of its own civilian population into the territory it occupies."

Op 9 juli 2004 bevestigde het Internationaal Gerechtshof de illegaliteit van de nederzettingen:

"The Court concludes that the Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory (including East Jerusalem) have been established in breach of international law."

Ook de Europese Unie is van mening dat de nederzettingen illegaal zijn. Op 14 mei 2012 verklaarden de ministers van Buitenlandse Zaken van de 27 EU-lidstaten, waaronder Nederland:

"Settlements remain illegal under international law, irrespective of recent decisions by the government of Israel. The EU reiterates that it will not recognise any changes to the pre-1967 borders including with regard to Jerusalem, other than those agreed by the parties."

De laatste zin is belangrijk: de EU zal de politieke en demografische feiten die Israël met het nederzettingenbeleid wil scheppen niet erkennen.

De Nederlandse regering benadrukt regelmatig dat de nederzettingen illegaal zijn en een obstakel voor vrede.

"Het nederzettingenbeleid is gewoon illegaal."
MINISTER TIMMERMANS, 2 JULI 2013

 

Nederzettingen blokkeren vrede, maar bouw gaat door

De oprichting van een levensvatbare Palestijnse staat, waar ook de Nederlandse regering naar streeft, wordt door de voortdurende uitbreiding van de nederzettingen onmogelijk, met alle gevolgen van dien voor het vooruitzicht op vrede. Bovendien veroorzaakt het nederzettingenbeleid ernstige schendingen van de mensenrechten van de Palestijnen.

Nederland, de Europese Unie en de Verenigde Staten doen niets tegen de nederzettingen. Het ontbreekt aan politieke wil om de rechten van de Palestijnen te beschermen.

Daarom gaat de bouw van nederzettingen door, elke dag. Tijdens de vredesonderhandelingen onder leiding van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry in 2013 en 2014 keurde Israël de bouw van meer dan 14.000 nieuwe woningen in nederzettingen goed.

Alleen zware economische en politieke druk op Israël, ook van de kant Nederland, zal de regering-Netanyahu bewegen de bouw en uitbreiding van nederzettingen te staken.

 

 


Een overzichtskaart van nederzettingen op de bezette Westoever (bron: Fanack)

 

Nederzettingen bedreigen Israël

Israël claimt steeds uit veiligheidsoverwegingen te handelen. De nederzettingen dienen geen enkel veiligheidsbelang. Integendeel, Israëls agressieve kolonisatie voedt het conflict en ondermijnt Israëls veiligheid. De nederzettingen dienen een ander doel: zij zijn Israëls strategie om zoveel mogelijk Palestijns land te annexeren. Zij dreigen de Israëlische bezetting, die al bijna 50 jaar duurt, permanent te maken.
 

► LEES MEER: REGERING NETANYAHU - VAN EN VOOR KOLONISTEN
► BEKIJK DE NEDERZETTINGENMONITOR


 


RAPPORTEN

VREDE VERHANDELEN
Coalitie van 22 Europese ngo’s

Rapport over hoe Europa bijdraagt aan de economische levensvatbaarheid van illegale nederzettingen. Met een voorwoord van voormalig minister van Buitenlandse Zaken Hans van den Broek, lid van de Raad van Advies van The Rights Forum.