Onrecht tijdens de vredesonderhandelingen

Negen maanden lang onderhandelden Israël en de Palestijnen onder Amerikaanse leiding over vrede. In deze periode bleef de Israëlische regering het internationaal recht op veel manieren schenden. 

Ook Palestijnen pleegden schendingen. Maar bijna alle schendingen, vooral de grootschalige schendingen met ingrijpende gevolgen, kunnen toegeschreven worden Israël, c.q. aan de Israëlische regering, het Israëlische leger en kolonisten.

Amerika en Europa gedoogden die schendingen. Zij uitten soms kritiek, maar oefenden geen druk op Israël uit om de schendingen te beëindigen. Wederom diende het “vredesproces” als dekmantel voor meer onrecht, ten koste van het vooruitzicht op vrede.

Hieronder staan enkele cijfers die de ernst, omvang en gevolgen illustreren van schendingen van de mensenrechten en het oorlogsrecht, tijdens de onderhandelingen onder leiding van John Kerry (augustus 2013 t/m april 2014). Bron: VN-organisatie OCHA.

 

Slachtoffers

■ Meer dan 2.000 Palestijnse burgers raakten gewond door Israëlisch geweld, waaronder meer dan 600 kinderen.
■ 38 Israëlische burgers raakten verwond door Palestijns geweld, onder wie 1 kind.

35 Palestijnse burgers werden gedood, onder wie 5 kinderen.
■ 2 Israëlische burgers werden gedood door Palestijnen.


 

KOLONISTENGEWELD

■ Bij 260 incidenten raakten Palestijnen gewond door aanvallen van kolonisten of werden hun bezittingen door kolonisten vernield.
Circa 9.000 olijfbomen van Palestijnse boeren werden vernield.


 

HUISVERNIELINGEN / HUISUITZETTINGEN

■ 523 Palestijnse huizen en gebouwen zijn verwoest door het Israëlische leger.
■ Meer dan 900 Palestijnen zijn dakloos geraakt door huisvernieling of
huisuitzetting, onder wie 475 kinderen.


 

NEDERZETTINGENBOUW

■ Er zijn ca. 13.000 nieuwe kolonistenwoningen gepland in bezet Palestijns gebied (zie voor meer informatie onze Nederzettingenmonitor).
■ Er werden nieuwe nederzettingen goedgekeurd in Hebron en Leshem.
■ Kolonisten vestigden ongehinderd twee nieuwe 'buitenposten' op Palestijnse grond (een buitenpost is een nederzetting die zonder toestemming van de Israëlische autoriteiten is gesticht). Vier bestaande buitenposten werden door de Israëlische regering met terugwerkende kracht geautoriseerd.


 

GAZA

■ De Israëlische blokkade van Gaza bleef van kracht. 35% van het agrarisch land in Gaza en 85% van de viswateren zijn hierdoor niet meer vrij toegankelijk. De import is beperkt en er is vrijwel geen export mogelijk.
■ Het Israëlische leger voerde tientallen luchtaanvallen op Gaza uit en viel tientallen malen Gazaans grondgebied binnen. Hierbij werden huizen, boerderijen en akkers vernield.
■ De Israëlische marine beschoot Palestijnse vissers in meer dan 150 incidenten.
■ Het leger voerde bijna dagelijks beschietingen uit op burgers die zich in de buurt van de grens met Israël bevonden, met doden en tientallen gewonden tot gevolg.
■ Gewapende groeperingen vuurden vanuit Gaza 148 raketten en mortieren af op Israël. Een groot deel landde in de Gazastrook zelf. Anderen troffen Israëlisch grondgebied. De meeste raketten landden in onbewoond gebied. Niemand raakte gewond. (bron)