Selecteer een pagina

Campagnes

Henri Veldhuis Symposium

De kerk en het streven naar rechtvaardigheid

Vacature / The Rights Forum zoekt een nieuwe directeur

Voor Stichting The Rights Forum zijn wij op zoek naar een nieuwe directeur (m/v). Wij zoeken per 1 juni een allrounder die beschikt over analytische en uitvoerende kwaliteiten. Hij/zij heeft grote affiniteit met de missie van The Rights Forum en voelt zich sterk verbonden met het internationaal recht en de mensenrechten.

Heb je ervaring met strategisch organisatiemanagement, inclusief strategieontwikkeling op organisatieniveau en bedrijfsvoering?

Heb je meer dan drie jaar ervaring met strategische communicatie (massacommunicatie via internet en andere kanalen, branding en positionering, enz.) en fondsenwerving?

Heb je juridische en politieke interesse en heb je ervaring met beleidsbeïnvloeding en lobby?

Wellicht is deze baan dan geschikt voor jou.

Je brief en curriculum vitae kun je sturen aan het secretariaat van The Rights Forum via info@rightsforum.org, ten name van de voorzitter van de sollicitatiecommissie prof. mr. J.E. Doek.

We zien je reactie graag uiterlijk 31 maart 2019 tegemoet. De eerste gespreksronde met de sollicitatiecommissie is gepland voor midden april.

Nadere informatie over The Rights Forum vind je op https://rightsforum.org/over-ons/

Organisatie

The Rights Forum is een kenniscentrum, specifiek gericht op het Israëlisch-Palestijnse conflict, en tevens een netwerk van voormalige ministers en hoogleraren internationaal recht. Samen zetten zij zich in voor een rechtvaardige en duurzame oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict.

De organisatie is in 2009 door oud-premier Dries van Agt opgericht. Van Agt werd in 2015 erevoorzitter van The Rights Forum. De huidige voorzitter is Prof. Jaap Doek, voormalig voorzitter van de VN-commissie voor de Rechten van het Kind.

De activiteiten van The Rights Forum richten zich op het informeren over en agenderen van de kwestie-Palestina/Israël in de breedst mogelijke zin. The Rights Forum onderhoudt korte lijnen met de politiek, zijnde het podium voor de door ons noodzakelijk geachte beleidswijziging. Activiteiten en campagnes vanuit de Nederlandse bevolking die bijdragen aan onze missie worden zoveel mogelijk ondersteund.

The Rights Forum beschouwt het informeren van het publiek als een kerntaak. De website van The Rights Forum biedt zowel uitgebreide achtergronden als actuele informatie. Daarnaast treedt The Rights Forum naar buiten door middel van sociale media, publicaties, lezingen en mediaoptredens. Rond specifieke thema’s worden bijeenkomsten en debatten georganiseerd. Via een frequente nieuwsbrief worden geïnteresseerden op de hoogte gehouden.

The Rights Forum onderhoudt intensieve contacten met de Nederlandse politiek. Bij regering en parlement wordt aangedrongen op een daadkrachtig en op het recht gebaseerd beleid, waarmee Nederland en de Europese Unie een rechtvaardige oplossing van de kwestie-Palestina/Israël nastreven.

In samenwerking met het Palestijnse NGO Netwerk PNGO is in 2018 het European Legal Support Center (ELSC) opgericht. Het programma, dat geïmplementeerd wordt door The Rights Forum, is gericht op het bieden van juridische ondersteuning aan organisaties of personen die actief opkomen voor de rechten van het Palestijnse volk.

Plaats van de functie

De organisatie wordt geleid door de directeur. Hij/zij stuurt een klein team aan van vier betaalde medewerkers:

• Een programma-manager (part-time)
• Een webredacteur
• Een coördinator van het European Legal Support Center
• Een administratief-financieel medewerker

Daarnaast zijn vrijwilligers en een of meerdere stagiaires actief.

Taken en eisen

Fondsenwerving
• Strategieontwikkeling voor fondsenwerving
• Proactieve fondsenwerving, inclusief subsidieaanvragen en rapportage

Organisatie
• Coördinatie en samenwerking met bestuur
• Samenwerking en relatiebeheer Raad van Advies
• Aansturing werkorganisatie, freelancers en vrijwilligers
• Strategieontwikkeling
• Programmaontwikkeling
• Externe relaties
• Bewaking randvoorwaarden en risico’s
• Politieke briefings
• Productie jaarverslagen

Lobby
• Analyse politiek
• Politieke en medialobby
• Relatiebeheer divers

Competenties

• Vermogen om in complexe, stressvolle situaties het overzicht te bewaren en doelgericht te handelen
• Zorgvuldigheid en oplossingsgerichtheid
• Zeer goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden
• Goede contactuele eigenschappen en tactvol
• Politiek-strategisch inzicht
• Flexibele bereikbaarheid en inzetbaarheid
• Representatief
• Zelfstarter, dynamisch en anticiperend
• Goede schriftelijke en mondelinge beheersing van Engelse taal

Wat bieden wij?

De mogelijkheid om te werken in een professionele en ambitieuze organisatie die zich inzet voor een rechtvaardige en duurzame oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict.

The Rights Forum hanteert de arbeidsvoorwaardenregeling (inclusief salarisschalen) van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De standplaats is Amsterdam.