Wat wij doen

The Rights Forum is kleine maar ambitieuze organisatie. In contacten met de politiek en in het publieke debat is onze stichting in korte tijd een vitale en onmisbare speler geworden.

CONTACT MET POLITICI
Een belangrijk deel van onze werkzaamheden vindt in beslotenheid plaats, zoals de vele gesprekken die wij met politici voeren. Bij regering en parlement dringen we aan op een daadkrachtig en rechtvaardig Midden-Oosten beleid, waarmee Nederland en de Europese Unie een rechtvaardige oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict bevorderen.

MONITORING EN RAPPORTAGE
We monitoren de Nederlandse politiek en maken zichtbaar welke standpunten politici ten aanzien van het Israëlisch-Palestijnse conflict innemen. Ook registreren wij schendingen van het internationaal recht die de partijen plegen en rapporteren daarover. Bijzondere aandacht gaat uit naar het nederzettingenbeleid. De voortdurende bouw van illegale nederzettingen maakt vrede onmogelijk.

► MONITOR MIDDEN-OOSTEN BELEID
► NEDERZETTINGENMONITOR

VOORLICHTING
We informeren het publiek via opinieartikelen, interviews, een informatieve nieuwsbrief en onze website. Onze bestuursvoorzitter Dries van Agt (premier 1977-1982) houdt vaak voordrachten. Daarmee vragen wij aandacht voor de kernoorzaken van het Israëlisch-Palestijnse conflict.

► RECENTE OPINIEARTIKELEN
► THE RIGHTS FORUM IN DE MEDIA

FACT-FINDING MISSIES
Soms reizen we naar Israël en de bezette Palestijnse gebieden. Dan gaan we met Israëlische en Palestijnse mensenrechtenorganisaties op onderzoek uit, spreken met politieke leiders en zoeken slachtoffers van schendingen van mensenrechten op. Na afloop maken we onze bevindingen openbaar.

► ISRAËL EN DE WESTOEVER, 2010
► GAZA, 2011

► PALESTINA 2015

Al onze inspanningen zijn gericht op één doel: het bevorderen van een duurzame oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict, op basis van het internationaal recht.