Wie wij zijn

The Rights Forum is op initiatief van voormalig minister-president Dries van Agt opgericht. De stichting is op 10 december 2009 gelanceerd, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens.  

De stichting wordt bijgestaan door een Raad van Advies met oud-ministers en hoogleraren internationaal recht.

WAAROM WIJ BESTAAN
Het internationaal recht en Nederland zijn nauw verbonden. Een Nederlander, Hugo de Groot, legde in de 17e eeuw de basis voor het moderne volkenrecht. Artikel 90 van de Nederlandse Grondwet luidt: "De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde." En Den Haag staat bekend als de internationale Hoofdstad van het Recht.

Nederland heeft een lange traditie van het bevorderen van de internationale rechtsorde en de mensenrechten. Daarop hebben opeenvolgende kabinetten in de afgelopen tien jaar één belangrijke uitzondering gemaakt: het Israëlisch-Palestijnse conflict. In de betrekkingen met Israël deed steeds meer een politiek van onvoorwaardelijke steun zijn intrede. Hoe vaak en hoe ernstig Israël het internationaal recht ook schond, Israël kon altijd rekenen op onvoorwaardelijke steun van Nederland.

Nederland als bakermat en thuisbasis van het internationaal recht én als gedoger van Israëls schendingen van dat recht. Deze paradox heeft geleid tot de oprichting van stichting The Rights Forum.

Verder lezen >