Deze petitie is gesloten op 1 juni 2019

Deze petitie is gesloten op 1 juni 2019

Petitie aan de Nederlandse regering

 • 100%

41333 OndertekenaarsDoel: 4000

Laat Israël niet wegkomen met buitensporig geweld in Gaza!

‘Israëlische militairen hebben met opzet op kinderen geschoten, op gehandicapten, op journalisten, terwijl ze wisten dat het om kinderen ging, om gehandicapten, om journalisten…’

Sara Hossain, onderzoekster

Israëlische militairen schonden het internationaal humanitair recht en de universele mensenrechten door tijdens de ‘Grote Mars van Terugkeer’-demonstraties in Gaza met scherpe munitie op Palestijnse betogers te schieten. Op grote schaal doodden en verminkten zij demonstranten die geen enkel gevaar voor hen vormden. Dat concludeert een door de VN-Mensenrechtenraad ingestelde onafhankelijke commissie die onderzoek deed naar het geweld tijdens de demonstraties.

De commissie stelde vast dat tussen eind maart en 31 december 2018:

 • 183 Palestijnen met scherpe munitie zijn doodgeschoten. In twee gevallen was dat mogelijk rechtmatig, in 181 gevallen niet.
 • 6.106 Palestijnen met scherpe munitie zijn verwond. De commissie onderzocht ruim 300 gevallen. In geen daarvan was het gebruikte geweld rechtmatig.
 • Onder deze 6.289 doden en gewonden waren 975 kinderen, 41 journalisten, 42 medisch hulpverleners en een aantal gehandicapten, onder wie een man in een rolstoel.

Tot dusver heeft de Nederlandse regering slechts diepe bezorgdheid uitgesproken ‘over het hoge aantal slachtoffers en het vele geweld dat gebruikt is’. Een veroordeling van Israël of enige andere actie richting Israël is uitgebleven. Daarmee verzaakt Nederland zijn verplichtingen onder internationaal recht.

Nederland heeft, als ondertekenaar van de Conventies van Genève, de plicht ‘dit Verdrag onder alle omstandigheden te eerbiedigen en te doen eerbiedigen’. Wij dringen er bij de Nederlandse regering op aan haar verantwoordelijkheid te nemen en alles in het werk te stellen om:

 • Israël te bewegen tot respect voor het internationaal recht en tot het ogenblikkelijk staken van het buitenproportionele geweld tegen Palestijnse burgers in Gaza;
 • verantwoordelijken voor het buitenproportionele geweld te laten berechten en slachtoffers te compenseren;
 • een eind te maken aan de blokkade van Gaza, en met voorrang alle belemmeringen voor adequate medische hulpverlening aan de bevolking van Gaza weg te nemen.

We dringen er verder op aan dat Nederland:

 • elke vorm van samenwerking en kennisuitwisseling met het Israëlische leger, politie en/of veiligheidsdiensten opschort totdat aan bovenstaande is voldaan;
 • een actieve rol speelt bij de bescherming van Palestijnse burgers onder Israëlische bezetting.

Help ons de Nederlandse regering te bewegen tot concrete en rechtvaardige maatregelen. Teken de petitie!

Lees meer over deze petitie

Petitie aan de Nederlandse regering:

Laat Israël niet wegkomen met buitensporig geweld in Gaza!

‘Israëlische militairen hebben met opzet op kinderen geschoten, op gehandicapten, op journalisten, terwijl ze wisten dat het om kinderen ging, om gehandicapten, om journalisten…’

Sara Hossain, onderzoekster

Israëlische militairen schonden het internationaal humanitair recht en de universele mensenrechten door tijdens de ‘Grote Mars van Terugkeer’-demonstraties in Gaza met scherpe munitie op Palestijnse betogers te schieten. Op grote schaal doodden en verminkten zij demonstranten die geen enkel gevaar voor hen vormden. Dat concludeert een door de VN-Mensenrechtenraad ingestelde onafhankelijke commissie die onderzoek deed naar het geweld tijdens de demonstraties.

De commissie stelde vast dat tussen eind maart en 31 december 2018: 

 • 183 Palestijnen met scherpe munitie zijn doodgeschoten. In twee gevallen was dat mogelijk rechtmatig, in 181 gevallen niet. De slachtoffers bevonden zich in overgrote meerderheid ver van het ‘grenshek’ en waren in een aantal gevallen niet bij de demonstraties betrokken.
 • 6.106 Palestijnen met scherpe munitie zijn verwond. De commissie onderzocht ruim 300 gevallen. In geen daarvan was het tegen hen gebruikte geweld rechtmatig. Ook deze slachtoffers bevonden zich veelal op grote afstand (tot een kilometer toe) van het grenshek en namen in een aantal gevallen niet aan de demonstraties deel.
 • Onder deze 6.289 doden en gewonden zijn 975 kinderen, 41 journalisten, 42 medisch hulpverleners en een aantal gehandicapten, onder wie een man in een rolstoel en twee personen die op krukken liepen. De journalisten en hulpverleners waren door hun kleding duidelijk als zodanig herkenbaar.

De informatie in het VN-rapport komt overeen met eerdere rapporten van internationale, Israëlische en Palestijnse mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International, Human Rights Watch, B’Tselem en Al-Haq, en ook met betrouwbare mediaverslagen. Nederland kan zich na publicatie van het serieuze, evenwichtige en schokkende VN-rapport niet in stilzwijgen hullen.

In mei 2018 vroeg minister Blok van Buitenlandse Zaken zich in een brief aan de Tweede Kamer af ‘of het Israëlische optreden altijd proportioneel is geweest’. Daarom maande Nederland, net als de EU en de VN, Israël om ‘alle incidenten waarbij slachtoffers zijn gevallen te onderzoeken overeenkomstig internationale standaarden’. Op 20 juni 2018 schreef de minister dat een dergelijk rapport er ‘na de zomer’ zou moeten zijn.

Dit Israëlische onderzoek, dat in de woorden van Blok ‘onafhankelijk, onpartijdig, prompt en gedegen’ zou moeten zijn, is echter uitgebleven. Het rapport van de VN-onderzoekscommissie constateert dat Israël slechts in vijf gevallen een strafrechtelijk onderzoek heeft ingesteld, terwijl er honderden vergelijkbare gevallen zijn. Israël weigerde aan het VN-onderzoek mee te werken en weigerde de VN-onderzoekers de toegang tot Gaza en Israël. Het bekritiseert het onderzoek zonder onderbouwing als ‘vijandig, onjuist en partijdig’.

In reactie op het rapport van de VN-commissie heeft Nederland alleen diepe bezorgdheid uitgesproken ‘over het hoge aantal slachtoffers en het vele geweld dat gebruikt is’. Een veroordeling van Israël of enige andere actie richting Israël is uitgebleven. Daarmee verzaakt Nederland de verantwoordelijkheden die het heeft onder internationaal recht.

Nederland heeft, als ondertekenaar van de Conventies van Genève, de plicht ‘dit Verdrag onder alle omstandigheden te eerbiedigen en te doen eerbiedigen’. Wij dringen er bij de Nederlandse regering op aan haar verantwoordelijkheid te nemen en alles in het werk te stellen om:

 • Israël te bewegen tot respect voor het internationaal recht en tot het ogenblikkelijk staken van het buitenproportionele geweld tegen Palestijnse burgers in Gaza;
 • verantwoordelijken voor het buitenproportionele geweld te laten berechten en slachtoffers te compenseren;
 • een eind te maken aan de blokkade van Gaza, en met voorrang alle belemmeringen voor adequate medische hulpverlening aan de bevolking van Gaza weg te nemen.

We dringen er verder op aan dat Nederland:

 

 • elke vorm van samenwerking en kennisuitwisseling met het Israëlische leger, politie en/of veiligheidsdiensten opschort totdat aan bovenstaande is voldaan;
 • een actieve rol speelt bij de bescherming van Palestijnse burgers onder Israëlische bezetting.

Deze petitie loopt tot en met 31 mei 2019 en zal aansluitend worden aangeboden aan minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken.

Recente ondertekenaars

Anoniem, Utrecht

Anoniem, Amsterdam

Yvonne van Waard, Amsterdam

Kristianus van der Waag, Amsterdam

Anoniem, Rotterdam

Anoniem, Den Haag

Anoniem, Vlissingen

Anoniem, De sevillastraat 98