Schenk met belastingvoordeel

Omdat The Rights Forum door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), komt uw gift in aanmerking voor belastingaftrek.

Bij 'gewone’ giften geldt een drempelbedrag van 1% van uw inkomen.

Met een schenkingsovereenkomst vervalt dit drempelbedrag en is uw bijdrage 100% belastingaftrekbaar. Afhankelijk van uw inkomen betaalt de Belastingdienst een derde tot de helft van uw bijdrage terug. De enige voorwaarde is dat u afspreekt om minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar te doneren.

Reken hier uw belastingvoordeel uit

 

VOORWAARDEN

  • U schenkt minimaal 5 jaar elk jaar een vast bedrag.
  • Er geldt een minimumbedrag van € 100 per jaar.
  • Daalt uw inkomen door omstandigheden buiten uw schuld, dan vervalt de schenkingsovereenkomst.
  • De overeenkomst vervalt automatisch bij overlijden.
  • Het afsluiten van de overeenkomst is kostenloos.

 

ZO GEREGELD

1. Download de schenkingsovereenkomst en print deze uit.
    U kunt deze ook per post bestellen.
2. Vul het formulier in en onderteken het.
3. Stuur het formulier in een envelop zonder postzegels naar:

    The Rights Forum
    Antwoordnummer 91066
    1000 XA  AMSTERDAM

4. U ontvangt een door ons ondertekend exemplaar retour.
5. U kunt uw jaardonatie opvoeren bij uw belastingaangifte.