Steun onze actie 15 May 2021 Lees meer over
Klik hier voor Nederlandse versie

Memo aan de Nederlandse regering: er bestaan ook Palestijnen!

De eenzijdige reactie van demissionair premier Rutte op het geweld in Israël en Palestina past in de Nederlandse traditie van pro-Israëlische partijdigheid. The Rights Forum roept de Tweede Kamer op dit beeld te corrigeren. Teken onze brief!

De ongenuanceerde en eenzijdige tweet van premier Rutte over de escalatie van het geweld in Israël/Palestina. © Twitter

De eenzijdige reactie van demissionair premier Rutte op het geweld in Israël en Palestina past in de Nederlandse traditie van pro-Israëlische partijdigheid. The Rights Forum roept de Tweede Kamer op dit beeld te corrigeren.

De tweet die demissionair premier Mark Rutte vrijdag verzond in reactie op het wekenlange geweld in Israël/Palestina bevestigt de pro-Israëlische eenzijdigheid waarmee de Nederlandse regering het Palestijns-Israëlische ‘conflict’ altijd heeft bejegend.

Die eenzijdigheid doet geen recht doet aan de positie en het leed van de Palestijnen, noch aan de opvattingen van de Nederlandse bevolking. Het Israëlische geweld, en de wijze waarop landen als Nederland dat straffeloos laten voortbestaan, leidt bij steeds meer Nederlanders tot frustratie en woede.

Om die reden hebben wij woensdag 19 mei 2021 onderstaande brief aan de Tweede Kamer aangeboden, met de oproep die een dag later in het geplande overleg te bespreken. De brief werd mede ondertekend door bijna 4.000 bezorgde Nederlanders.

***

Geachte leden van de Tweede Kamer,

Mede namens ondergetekenden spreken wij onze diepe bezorgdheid uit over de tweet van demissionair premier Mark Rutte van vrijdag 14 mei jl. met betrekking tot de escalatie van het geweld in Israël/Palestina. In zijn extreem ongenuanceerde tweet trekt Rutte eenzijdig partij voor Israël.

The Rights Forum stelt vast dat die eenzijdigheid geen recht doet aan de positie en het leed van de Palestijnen, noch aan de opvattingen van de Nederlandse bevolking. Het Israëlische geweld, en de wijze waarop landen als Nederland dat straffeloos laten voortbestaan, leidt bij steeds meer Nederlanders tot frustratie en woede.

In aanvulling op de door de premier geuite bezorgdheid doen wij de Kamer de volgende punten van zorg toekomen, met het verzoek die tijdens uw Algemeen Overleg van 20 mei te bespreken, en aansluitend aan de premier door te sturen ter complementering van zijn eerdere tweet.

  • Nederland is zeer bezorgd over de behandeling van de in Israël levende Palestijnen en andere niet-Joden, die onder de Wet op de Natiestaat als tweederangsburgers worden gedefinieerd. Niet-Joden staan in Israël bloot aan structureel racisme en discriminatie.
  • Nederland is zeer bezorgd over de 54 jaar durende Israëlische bezetting en illegale kolonisering van Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever, die gepaard gaat met de verdrijving van delen van de lokale Palestijnse bevolking, en de vervanging daarvan door Israëlische burgers. Nederland herinnert Israël aan zijn verplichting om als bezetter te waken over het welzijn van de onder bezetting geplaatste bevolking.
  • Nederland is zeer bezorgd over de situatie in de Gazastrook, waartegen Israël een wurgende blokkade heeft ingesteld. Twee miljoen Palestijnen worden er al 14 jaar onder barre omstandigheden gevangen gehouden op een oppervlak van tweemaal het eiland Texel, om te voorkomen dat zij terugkeren naar de woonplaatsen in Israël waaruit zij werden verdreven of gedwongen werden te vluchten.
  • Nederland is zeer bezorgd over de Israëlische weigering om de Palestijnse vluchtelingen en hun nazaten te laten terugkeren naar hun woonplaatsen in het huidige Israël, waaruit zij in 1947-1948 en daarna door Joodse milities of het Israëlische leger werden verdreven. Hun erkende recht van terugkeer is verankerd in de internationale rechtsorde.
  • Nederland is zeer bezorgd over de conclusies van de organisaties UN ESCWA, B’Tselem en Human Rights Watch dat Israël zich schuldig maakt aan, onder andere, de misdaden van apartheid en vervolging.
  • Nederland erkent dat het zich de afgelopen decennia onvoldoende rekenschap heeft gegeven van het lot van de Palestijnen, en heeft nagelaten hen te beschermen. Van een rechtvaardig Nederlands beleid is geen sprake geweest, ondanks Nederlandse verplichtingen onder internationaal recht en de eigen grondwet.
  • Nederland erkent en steunt het Palestijnse recht op zelfverdediging binnen de grenzen van het internationaal recht.
  • Nederland neemt concrete maatregelen tegen Israël om af te dwingen dat een einde wordt gemaakt aan de grondoorzaken van de huidige geweldsexplosie, waaronder de voortdurende bezetting en annexatie van Palestijns gebied, het Israëlische apartheidsregime, de blokkade van Gaza, en de andere schendingen van het internationaal recht.

Mede namens de ondergetekenden,

THE RIGHTS FORUM

Dries van Agt, oud premier en oprichter The Rights Forum
Karin Arts, hoogleraar Inter­nationaal Recht
Theo van Boven, hoogleraar Inter­nationaal Recht
Nikolaos (Koos) van Dam, oud-ambassadeur
John Dugard, oud rechter Internationaal Gerechtshof en Speciaal Rapporteur voor de VN
Bert de Vries, oud-minister van Sociale Zaken
Erik Ader, oud-ambassadeur

Herbert Dijkstra, oud Olympisch schaatser, wielrenner en commentator Studio Sport
Chris Hinze
, muzikant en componist
Jan van der Kooi
, schilder/tekenaar
Pim van Lommel, cardioloog, auteur

Namens 3.586 ondertekenaars.

Steun ons / Samen kunnen we een rechtvaardige uitkomst van de kwestie-Palestina/Israël afdwingen. U kunt onze activiteiten versterken of ons werk financieel ondersteunen.

Het probleem is allang niet meer de bezetting. Het probleem is het gedogen ervan.

Ramsey Nasr Schrijver / dichter / acteur

© 2007 - 2022 The Rights Forum