Brief 17 mei 2021 Lees meer over

Minister Blok, pak de oorzaken van het geweld in Israël/Palestina aan

In een brief roepen The Rights Forum, PAX, Oxfam Novib, Amnesty Nederland en andere organisaties minister Blok van Buitenlandse Zaken op tot actie om de wapens in Israël en Palestina te doen zwijgen. En minstens zo belangrijk: eindelijk de onderliggende oorzaken van het geweld aan te pakken en met name Israël ter verantwoording te roepen en onder druk te zetten.

Rookwolken boven Gaza-Stad na een Israëlisch bombardement. © Social News XYZ

Geachte minister Blok,

Wederom zijn het burgers, zowel aan Palestijnse als Israëlische kant, die het slachtoffer zijn geworden van de geweldsescalatie in bezet Palestijns gebied en Israël. Wij, de ondergetekende organisaties, veroordelen dit geweld ten zeerste en roepen alle partijen op om onmiddellijk een einde te maken aan de beschietingen. De strijdende partijen moeten hun verplichtingen onder het internationaal humanitair recht nakomen. Burgers en burgerinfrastructuur mogen nooit een doelwit zijn. Ook roepen wij de internationale gemeenschap op om concrete actie te ondernemen om de situatie te de-escaleren en om de mensenrechtenschendingen en het systematische beleid van onderdrukking en discriminatie tegen te gaan, waaronder de bezetting van Palestijns gebied.

Op het moment van schrijven wordt Gaza vanuit de lucht gebombardeerd en beschoten met artillerie en tanks, waarbij tot op heden 119 Palestijnen zijn omgekomen, waaronder 31 kinderen, en waarbij 830 mensen, waaronder 115 kinderen, gewond zijn geraakt. Als het geweld doorgaat, zullen nog meer burgers omkomen. Tegelijkertijd leven Israëlische gemeenschappen in angst voor de raketaanvallen, waarbij tot op heden acht Israëliërs, waaronder twee kinderen, zijn omgekomen en waarbij 104 mensen gewond zijn geraakt.

Ook hebben wij met grote bezorgdheid de situatie gevolgd in de wijk Sheikh Jarrah in bezet Oost- Jeruzalem. Weer dreigen Palestijnse families door middel van gedwongen uitzetting uit hun huis te worden gedreven om plaats te maken voor Israëlische kolonisten. Demonstraties door Palestijnen werden met harde hand door de Israëlische politie neergeslagen en mensen werden in en rondom hun gebedshuis, de Al Aqsa moskee, aangevallen. Palestijnse burgers van Israël, die de straat zijn opgegaan om te protesteren tegen het systematisch discriminerende beleid van de Israëlische regering, zijn geconfronteerd met hetzelfde buitensporige geweld dat werd gebruikt tegen demonstranten in Jeruzalem.

Het is te midden van dit geweld echter belangrijk te onthouden dat deze escalatie een symptoom is van onderliggende oorzaken, waaronder de decennialange bezetting van Palestijns gebied en de systematische schending van het internationaal recht door de Israëlische regering. De voortgaande annexatie, met uitbreiding van de illegale nederzettingen en de gedwongen uitzettingen van Palestijnse families tot gevolg, moet onmiddellijk stoppen. De onderdrukking van demonstranten, activisten en het maatschappelijk middenveld moet onmiddellijk stoppen. De detentie van en het gericht schieten op Palestijnse kinderen moet onmiddellijk stoppen. Het is van belang dat Nederland concrete actie onderneemt om deze onderliggende oorzaken van het geweld te stoppen.

Wij maken met deze brief onze gedeelde bezorgdheid kenbaar en willen graag de volgende aanbevelingen met u delen:

  1. Nederland en de EU moeten de Israëlische regering ter verantwoording roepen voor de systematische schendingen van het internationaal recht. Maak een einde aan het gebruik van buitensporig geweld tegen Palestijnen die protesteren tegen de gedwongen uitzettingen in bezet Oost-Jeruzalem, tegen medisch personeel en tegen gelovigen in en rondom de Al Aqsa moskee. Maak een einde aan de gedwongen uitzettingen in de wijk Sheikh Jarrah en aan de systematische gedwongen verdrijving van Palestijnen uit Oost-Jeruzalem. Maak een einde aan de detentie van Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenissen en andere detentiefaciliteiten.
  2. Nederland moet in lijn met de aangenomen motie Karabulut c.s. in EU-verband en binnen de Verenigde Naties werken aan een stappenplan met concrete maatregelen die genomen kunnen worden om de druk op de Israëlische regering op te voeren. Ook moet Nederland op korte termijn een stappenplan opstellen met maatregelen die het zelf kan nemen en dit plan openbaar maken.

De ondergetekende organisaties betreuren de zoveelste escalatie en het dodelijke geweld van de afgelopen dagen ten zeerste. Wij dringen er bij de Nederlandse regering op aan alle partijen op te roepen hun verplichtingen krachtens internationale mensenrechtenverdragen en het humanitair oorlogsrecht na te komen, en onmiddellijk een einde te maken aan het gebruik van buitensporig geweld tegen burgers. Dit geldt ook voor het gebruik van luchtaanvallen die gericht zijn tegen burgers, raketaanvallen op burgerdoelen, geweld door kolonisten, buitensporig geweld door de politie, en voor het repressieve beleid van bezetting en onderdrukking, waaronder de gedwongen verplaatsing en uitzetting van gezinnen uit hun huizen.

Hoogachtend,

PAX
Oxfam Novib
Amnesty Nederland
The Rights Forum
Kifaia
Een Ander Joods Geluid

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy