Dossiers

De kwestie-Israël/Palestina

De illegale Israëlische bezetting en kolonisering van Palestina in actueel en historisch perspectief.

Internationaal recht

Respect voor het internationaal recht en de mensenrechten is een voorwaarde voor een duurzame vrede. Beide worden door met name Israël op grote schaal geschonden.

Nederlandse en EU-politiek

Analyse van de eenzijdige politiek waarmee Nederland en de EU het onrecht voor de Palestijnen in stand helpen houden, en concrete suggesties voor een rechtvaardig beleid.

Documentatie

Boeken

Thematische selectie van boeken die inzicht bieden in de verschillende facetten van de kwestie-Palestina/Israël.

Documentaires

Selectie van documentaires, films en video’s. Zeer geschikt om u snel en diepgaand over een onderwerp te informeren.

Rapporten

Overzicht van rapporten, gepubliceerd door onder meer de VN, NGO’s, advies­organisaties en andere deskundige instanties.