Zoals landen wetten en regels kennen die een vreedzaam samenleven van hun burgers mogelijk moeten maken, zo bestaan er ook regels en voorschriften die een vreedzame omgang tussen staten moeten garanderen.