Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 6 april

Documentaires

Selectie van documentaires, films en videoproducties over verschillende facetten van de kwestie-Palestina/Israël. Zeer geschikt om u snel en diepgaand over een onderwerp te informeren. De meeste zijn hieronder direct te bekijken; een enkele verwijst door naar de website van de producent.

Kolonisering van Palestina | Nakba

Al-Jazeera /2008

Al-Nakba

Vierdelige serie over de Nakba, de etnische zuivering van Palestina rond 1948. De serie gaat uitvoerig in op de koloniale politiek en geopolitieke intenties van de Britten en de daarmee synchroon lopende zionistische belangen, en toont aan dat de verdrijving van de lokale Palestijnse bevolking zich al vanaf de eerste joodse immigratiegolven voltrok. De serie bevat veel historisch materiaal en wordt becommentarieerd door deskundigen en ooggetuigen. Een must voor iedereen die zich een mening wil vormen over de hedendaagse kwestie. [Vier delen; 47 min. per deel]>

Al-Jazeera World / 2011

Lost Cities of Palestine

Film over de vernietiging van de Palestijnse steden, en daarmee van de Palestijnse identiteit. Tijdens de Nakba verloren de Palestijnen alles wat zij hadden: hun huizen en bezittingen, kunst en cultuur, handel en industrie, landbouw en citrusproductie, maar ook hun families, onderlinge relaties en hun netwerk aan contacten met naburige steden als Beirut, Damascus en Cairo. Schitterende historische beelden, met commentaar van Palestijnse getuigen en deskundigen. [47 min.]

Chayut, Maurice / 2016

Waiting for a Miracle

Niet alleen veel islamitische Palestijnen werden in 1948 door joodse strijdgroepen uit hun woonplaatsen verjaagd, ook christelijke. De inwoners van de de dorpen Ikrit en Biram dienden op last van het Israëlische leger hun woonplaatsen ‘voor vijftien dagen’ te verlaten. Zij zagen later hoe hun dorpen werden vernietigd, op een kerk na. Bijna zeventig jaar na hun gedwongen vertrek voeren de voormalige bewoners en hun nazaten nog altijd een vastbesloten strijd tegen de staat Israël om naar hun dorpen terug te keren. [50 min.]

Dotan, Shimon, e.a. / 2017

The Settlers

Gedetailleerd beeld van de illegale Israëlische kolonisering van de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem vanaf 1967, met een hoofdrol voor de religieuze kolonisten die menen op grond van een goddelijke belofte recht te hebben op Palestijns land. [107 min.; alleen te zien na registratie]

Theroux, Louis / 2011

The Ultra Zionists

Documentaire over de ultra-nationalistische joodse settlers (kolonisten), bewoners van de illegale ‘nederzettingen’ in Palestina. Schokkend beeld van hun extreme denkbeelden ten aanzien van de Israëlische kolonisering van Palestina, en van de ruimte die hen door Israël wordt geboden om hun dromen te realiseren. Bevat schokkende uitspraken. [58 min.]

Vice News / 2012

Renegade Jewish Settlers

Reportage over de uiteenlopende facetten van de kolonisering van de Palestijnse Westelijke Jordaanoever. Hoewel in strijd met Israëls uitgesproken commitment aan de tweestatenoplossing, is de kolonisering officieel regeringsbeleid. De reportage zoomt in op de kolonisten en hun overtuiging − steevast gerechtvaardigd met ‘historische rechten’ en een ‘goddelijke belofte’, en afgedwongen met een surplus aan wapens. Veel aandacht voor de ‘buitenposten’ (outposts) en de wijze waarop die kunnen uitgroeien tot volwaardige dorpen. [Vijf delen; samen 35 min.]

Bezetting van Palestina

Al-Jazeera / 2007

Walls of Shame: West Bank Separation Wall

Documentaire over de Muur op de Westelijke Jordaanoever, zijn invloed op het leven van de Palestijnen en commentaren over de zin en onzin van de illegale afscheiding. Met commentaar van experts en van hen die er dagelijks mee worden geconfronteerd. [25 min.]

Alternate Focus / 2006

Burning Conscience

Twee voormalige Israëlische militairen vertellen over de excessen en morele corruptie van de bezetting. Beiden zijn lid van de organisatie Breaking the Silence, die is opgericht om het taboe van de bezetting in de Israëlische samenleving te doorbreken. [25 min.]

B’Tselem / 2017

The Invisible Walls of Occupation

Interactieve documentaire over de wurgende impact van de Israëlische overheersing. Het multimediale project van de mensenrechtenorganisatie B’Tselem schetst een indringend beeld van het leven in een Palestijns dorp onder Israëlische bezetting.

Moreh, Dror / 2012

The Gatekeepers

Zes voormalige chefs van de Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet vertellen openhartig hoe zij te werk gingen bij de overheersing van de Palestijnse bevolking en de aanpak van ‘terroristen’ in bezet gebied. Hard is hun kritiek op Israëls ‘veiligheidspolitiek’, die volgens hen in veel gevallen immoreel, inhumaan, onrechtmatig en contraproductief is en een funeste invloed heeft op de Israëlische samenleving en democratie. [101 min.]

Omeish, Abdallah & Omeish, Sufyan / 2006

Occupation 101

Bekroonde documentaire over de kwestie-Palestina/Israël, die inzoomt op de Palestijnse realiteit van een leven onder Israëlische militaire bezetting. Aandacht voor de historische context en bepalende thema’s als de Israëlisch-Amerikaanse banden. Met commentaar van talloze deskundigen en fascinerend beeldmateriaal. [88 min.]

O’Sullivan, Gerry / 2011

Stolen Children, Stolen Lives

Impressie van het structurele fysieke en psychologische geweld dat Israël uitoefent op Palestijnse kinderen. In de documentaire vertellen kinderen over hun ervaringen, waaronder vormen van marteling en illegale overbrenging naar Israël. Aan het woord komen verder ouders, deskundigen en Israëlische militairen. Een woordvoerster van een Israëlische NGO omschrijft het Israëlische doel van het tegen de kinderen gebruikte geweld: ‘De boodschap is dat ze moeten wegwezen uit hun land.’ [Twee delen; samen 26 min.]

Gaza

Donkeysaddle Projects / 2011
(plus update, 2014)

One Family in Gaza

Aangrijpend portret van een Palestijnse familie in Gaza, die tijdens de Israëlische aanval van 2008-2009 haar huis en een zoon verloor. Jaren woonde het gezin in tenten, tot in 2013 een nieuw gebouwd huis kon worden betrokken, dat in 2014 bij de volgende Israëlische aanval werd verwoest. De documentaire geeft een goed beeld van de wanhoop, maar ook van de volharding van de Palestijnen in Gaza om te overleven, en rekent af met het door Israël gepromote beeld dat zij allen terroristen of naar aandacht hengelende slachtoffers zijn. [23+6 min.]

Quilting Point Productions / 2016

Gaza in Context

Zeldzaam duidelijke en grafisch fraaie documentaire over de context waarin Israëls exorbitante geweld tegen Gaza gezien moet worden. De kleine landstrook huisvest 1,9 miljoen Palestijnen en staat model voor de Israëlische politiek om zo veel mogelijk Palestijnen samen te drijven in een zo klein mogelijk gebied, en hen daar het leven onmogelijk te maken. Datzelfde gebeurt in Oost-Jeruzalem en de resterende Palestijnse gebieden op de Westoever. Inclusief lesprogramma’s voor gebruik in het onderwijs. [20 min.]

De Israël-lobby

Al-Jazeera Investigative Unit / 2017

The Lobby

Undercover onderzoek naar de praktijken van de Britse Israël-lobby, die in nauwe samenwerking met de Israëlische ambassade diep blijkt doorgedrongen in de Britse politiek. Een ambassademedewerker vertelt uit te zijn op het ‘uitschakelen’ van kritische parlementariërs. [Vier delen; 26 min. per deel]

Meerman, Marije / 2007

De Israël-lobby

Portret van de machtige Amerikaanse Israël-lobby, die iedere vorm van kritiek op Israëls politiek van illegale bezetting en kolonisering, en iedere poging tot debat daarover, op agressieve wijze de kop indrukt. Kritische politici en wetenschappers worden door de ‘attack dogs’ van de joodse en evangelistisch-christelijke lobby-organisaties − AIPAC voorop − als ‘antisemiet’, ‘anti-Israël’ of ‘verrader’ uitgerangeerd. Feiten zijn taboe en worden, met verkondiger en al, onder het gras ‘gebulldozerd’. Speciale aandacht is er voor de bijdrage van zowel Israël als de Lobby aan de leugens waarmee de Amerikaanse regering in 2003 haar desastreuze invasie van Irak legitimeerde. [51 min.]

Overig

Al-Jazeera World / 2013

Kill Him Silently

Reconstructie van de mislukte moordaanslag op Hamas-leider Khalid Mash’al in Amman (Jordanië) door de Israëlische geheime dienst Mossad. De geheime operatie, waarbij de aanslagplegers werden gepakt, zette de vrede tussen Jordanië en Israël op scherp en droeg bij aan de opkomst van Hamas. [Twee delen; 47 min. per deel]

DIY Travel Show / 2016

Destinations – Palestine

Het Do It Yourself Collective maakt reisreportages met de nadruk op low budget, veel zien en intensief contact met de bevolking. ‘Makkelijk, veilig en leuk’ is het devies waarmee Palestina wordt doorkruist. Talloze facetten van het land en zijn bevolking komen aan bod, variërend van bijzondere bezienswaardigheden en Palestijnse gastvrijheid tot de ijzingwekkende realiteit van de Israëlische bezetting. [50 min.] Andere Travel Shows zijn gewijd aan (bezet) Jeruzalem [16 min.] en Israël [47 min.].

Kraayenvanger, Ton / 2016

Miko Peled in Amsterdam

Video van de lezing die de Israëlische schrijver en mensenrechtenactivist Miko Peled in mei 2016 hield in de Amsterdamse Zuiderkerk. Peled, auteur van het boek The General’s Son, bepleit de totstandkoming van één seculier-democratische staat Palestina/Israël met gelijke rechten voor alle inwoners. Peled beschouwt BDS (Boycot, Desinvestering, Sancties) als noodzakelijk middel om Israël te dwingen tot respect voor Palestijnse rechten en levens. [72 min.]

Loushy, Mor / 2015

Censored Voices

Documentaire rond gesprekken die de Israëlische schrijver Amos Oz en anderen direct na de Zesdaagse Oorlog (1967) met Israëlische militairen voerden. Publicatie werd door het Israëlische leger verboden, en de gesprekken waren pas in 2015 te beluisteren. [80 min.]

RT / 2016

On Contact: Chris Hedges and Miko Peled on BDS

Gedreven gesprek tussen twee deskundigen − de Amerikaanse journalist Chris Hedges en de Israëlische schrijver Miko Peled − over het ontstaan, de noodzaak en het succes van de internationale BDS-beweging (Boycot, Desinvestering, Sancties). Uitgebreid aandacht voor Israëls ‘Oorlog tegen BDS’ en de wijze waarop die wordt gevoerd; Peled spreekt van ‘maffiapraktijken’. Hedges voorspelt een lange weg om de Israëlische apartheid te overwinnen − analoog aan de strijd tegen het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime, waarin BDS van grote betekenis is gebleken. [29 min.]

Yousef, Bilal / 2014

Going Against the Grain

Portret van de Israëlische schrijver en Haaretz-journalist Gideon Levy, gehaat door veel Israëliërs, maar om dezelfde reden bewonderd door velen buiten Israël: vanwege zijn onvermoeibare berichtgeving over het onrecht waaronder de Palestijnen in door Israël bezet gebied te lijden hebben. [47 min.]