Israël & Palestina: De Kaarten op Tafel

In De Kaarten op Tafel – Israël & Palestina in podcastformaat gaan Maarten en Wytze samen met een divers palet aan gasten op zoek naar nieuwe en grensverleggende manieren om het Israëlisch-Palestijns conflict te begrijpen. Maandelijks gaan we in gesprek met sprekers die zich, ieder op hun eigen manier, engageren met Israël en Palestina. Stichting The Rights Forum stuurt Maarten en Wytze, twee onbevangen doch geëngageerde studenten op pad om een nieuw geluid te laten horen, de prangende vragen te stellen, en om voor de luisteraar de kaarten op tafel te leggen.

Recentste podcast

Leven in oorlog: waar zijn de goede mensen?

Woorden schieten tekort om de humanitaire ramp in Gaza te beschrijven. Hoe is het om te leven in oorlog? Volkenrechtelijk juriste en kunstenares Ingrid Rollema werkt al 30 jaar in Khan Younis, Gaza, en bespreekt met Maarten de impact van de oorlog op de mensen in Gaza. Hoe kunnen we elkaar als mens blijven zien en waaruit kunnen de Palestijnen, ondanks een collectief oorlogstrauma, toch hoop putten?

Tot hier en niet verder

In deze laatste aflevering van Israël & Palestina: De Kaarten op Tafel reflecteren Maarten en Wytze op de inzichten die ze hebben vergaard tijdens het opnemen van de podcastserie, en blikken ze vooruit op wat de toekomst voor ze in pacht heeft.

Peace to Unity: een confederale staat in Israël-Palestina

Omar Dweik presenteert in deze aflevering zijn innovatieve en gedurfde visie op een nieuwe oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict: het confederaal statenmodel. Op basis van zijn recent gepubliceerde werk Peace to Unity: A Framework for Peace Between Palestine and Israel (2021) gaan we met Omar in gesprek om in kaart te brengen hoe vrede in Israël-Palestina eruit zou kunnen zien. Waarom is het tijd om af te stappen van het mantra van de tweestatenoplossing, waarom en hoe moeten we grensdenken overstijgen, en waarin kan de eenheid gevonden worden

Een zoektocht naar gesprek en verbinding

In de discussies omtrent Israël en Palestina gaat het maar wat vaak over abstracte ideeën en meningen. Wat wordt vergeten is hoe men zich als individu tot het conflict verhoudt. In deze aflevering spreekt documentairemaker en komiek Raoul Heertje onder andere over hoe het conflict een persoonlijke zoektocht kan zijn en hoe menselijke pijn kan verbinden.

De definitiekwestie

Samen met Anja Meulenbelt (Bij1) en Jaap Hamburger (Een Ander Joods Geluid) gaan we in gesprek over een van de meest controversiële documenten in de geschiedenis van pogingen om antisemitisme te bestrijden: de antisemitismedefinitie van de International Holocaust Remembrance Alliance – de IHRA-definitie. De IHRA-definitie speelt in de afgelopen jaren een hoofdrol in het systematisch censureren van critici van de staat Israël, met de beschuldiging van antisemitisme als wapen. In deze aflevering staan we stil bij de grenzen tussen legitieme kritiek op Israël en antisemitisme, en bespreken we hoe er vanuit de Israëlische regering en Israëlische lobbygroepen actief wordt gepoogd deze grenzen schimmiger maken. Hoe moeten we deze antisemitismedefinitie begrijpen in relatie tot Israëls voortdurende bezetting en politiek van apartheid? Waarom omarmen overheden de IHRA-definitie zo welwillend ondanks de opeenstapeling van kritiek op de definitie, en wat voor rol speelt de antisemitismedefinitie in het creëren van een collectieve Europese identiteit?

Het meest binnenlandse buitenlanddossier

Historicus Peter Malcontent maakt ons bekend met de Nederlandse houding ten aanzien van het Israëlisch-Palestijns conflict. In vogelvlucht ontdekken we hoe er vanuit de Nederlandse politiek is omgegaan met dit dossier, en bespreken we waarom Israël en Palestina zo belangrijk zijn voor Den Haag. Hoe kijkt Malcontent naar het volgende kabinet, gaan we een periode van verandering tegemoet of niet, en wat is het gewicht van Nederland in relatie tot de Europese Unie als het gaat om het Israëlisch-Palestijns conflict?

De Kaarten op Tafel – Trailer

Maarten en Wytze, twee onbevangen doch geëngageerde studenten gaan in De Kaarten op Tafel op zoek naar originele en innovatieve manieren om het Israëlisch-Palestijns conflict te begrijpen. In deze podcastserie van Stichting The Rights Forum gaan we met sprekers vanuit alle windstreken en disciplines in gesprek over dit complexe, gewichtige en intrigerende conflict.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy