Steun ons

Alleen met uw hulp kan een rechtvaardige uitkomst van de kwestie-Palestina/Israël worden afgedwongen. Versterk onze activiteiten of ondersteun ons werk financieel.

Voor de door ons nagestreefde doelen is brede maatschappelijke steun nodig. Daar kunt u ook aan bijdragen.

Hebt u geen gelegenheid om zelf in actie te komen? Dan kunt u ons werk ondersteunen met een eenmalige gift of een maandelijkse bijdrage.