Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 6 april

Palestijnse vluchtelingen en de UNRWA

Het rigoureuze beleid van de regering-Trump heeft de kwestie van de Palestijnse vluchtelingen op de agenda gezet. In het debat daarover worden, ook in Nederland, volop oneigenlijke argumenten gebruikt. In het belang van een zuivere discussie heeft The Rights Forum een compact dossier over de vluchtelingenkwestie samengesteld.

Palestijnse vluchtelingen in Khan Dunun, Syrië, wapenen zich tegen de winterkou.UNRWA / Taghrid Mohammad 

Half januari 2018 maakte de regering-Trump een forse korting bekend op de Amerikaanse bijdrage aan de VN-organisatie voor steun aan de Palestijnse vluchtelingen (UNRWA). Hoewel Trump stelt dat de maatregel bedoeld is als aanzet tot een in zijn ogen noodzakelijke reorganisatie van de UNRWA, is er alle reden aan te nemen dat hij gehoor geeft aan de wens van de Israëlische regering om de organisatie te doen verdwijnen en de Palestijnse vluchtelingen hun status en rechten te ontnemen, hun recht op terugkeer en/of compensatie voorop. Hoe dan ook gaat zijn rigoureuze maatregel ten koste van de organisatie en de grootste vluchtelingenpopulatie ter wereld.

In de Tweede Kamer heeft een aantal fracties het stokje van Trump overgenomen en stelling genomen tegen de UNRWA, de rechten van de Palestijnse vluchtelingen en en passant minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Zij hebben aangekondigd hun aanvallen in komende debatten kracht bij te zullen zetten.

De fracties maken volop gebruik van oneigenlijke argumenten. Die gedijen in een klimaat dat wordt gekenmerkt door een gebrek aan kennis over de vluchtelingenkwestie. In dit dossier belichten wij die kwestie in hoofdlijnen. Kern daarvan is dat de Palestijnse vluchtelingen al bijna zeventig jaar door Israël worden weerhouden van realisering van hun recht op terugkeer naar hun woonplaatsen en/of compensatie voor de confiscatie en vernietiging van hun eigendommen. Daardoor zijn velen van hen voor hun elementaire levensbehoeften nog altijd afhankelijk van de in 1949 als ‘tijdelijk’ opgerichte VN- organisatie.

The Rights Forum is van mening dat aan deze situatie dringend een einde moet komen. Dat kan alleen door middel van de op het recht gebaseerde politieke oplossing die de internationale gemeenschap al zeventig jaar voor zich uit schuift. Wij dringen er bij kabinet en parlement op aan concrete initiatieven in die richting te nemen. Een aanval op de UNRWA en de rechten van de vluchtelingen vergroot slechts het al veel te lang bestaande onrecht.

 

De informatie in dit document is hoofdzakelijk ontleend aan documentatie van de UNRWA, het Badil Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights, en Fanack – Chronicle of the Middle East & North Africa.

Steun ons / Samen kunnen we een rechtvaardige uitkomst van de kwestie-Palestina/Israël afdwingen. U kunt onze activiteiten versterken of ons werk financieel ondersteunen.

Zonder rechtvaardigheid is er in het vredesproces geen vooruitgang mogelijk.

Tineke Lodders Politica