Oproep aan Den Haag 5 april 2018 Lees meer over

24 organisaties dringen aan op verbreken samenwerking met Israëls militaire industrie

Staak de samenwerking met Israëls militaire apparaat, dring aan op onderzoek naar het recente bloedbad in Gaza en neem maatregelen ter bescherming van Palestijnse burgers. Die scherpe oproep doen 24 organisaties vandaag per brief aan politiek Den Haag.

Goede Vrijdag, Gaza: een door een kogel geraakte Palestijnse demonstrant wordt door mededemonstranten weggedragen.

Staak de samenwerking met Israëls militaire apparaat, dring aan op onderzoek naar het recente bloedbad in Gaza en neem maatregelen ter bescherming van Palestijnse burgers. Die scherpe oproep doen 24 organisaties vandaag per brief aan politiek Den Haag.

De 24 organisaties, waaronder The Rights Forum, richten zich tot premier Mark Rutte, minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok, de fractievoorzitters in de Tweede en Eerste Kamer en de relevante Kamercommissies. Zij willen dat de Nederlandse overheid haar verantwoordelijkheid neemt naar aanleiding van de gebeurtenissen in Gaza, waar het Israëlische leger op Goede Vrijdag met scherp op demonstrerende Palestijnen schoot. Daarbij vielen minstens 17 doden en meer dan 1400 gewonden.

De organisaties beklemtonen dat de Palestijnen in bezet gebied, en met name in Gaza, geen enkel perspectief op een menswaardige toekomst hebben. Daarom eisen de Palestijnen nu hun rechten op: terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen naar hun land van herkomst en een einde aan de Israëlische bezetting en de blokkade van Gaza. Daarbij dienen zij gevrijwaard te blijven van militaire repressie en buitenproportioneel geweld.

In hun brief stellen de organisaties vast dat Israël systematisch weigert te voldoen aan de verplichtingen die het als bezettende mogendheid tegenover de Palestijnse burgerbevolking heeft. Bovendien legt het sinds jaar en dag alle kritiek en protest naast zich neer en toont het zich ongevoelig voor oproepen waaraan geen consequenties zijn verbonden. Tegen die achtergrond dringen de 24 organisaties met kracht aan op concrete maatregelen, waaronder het verbreken van de Nederlandse samenwerking met Israëls militaire industrie.

De brief van de 24 organisaties

Aan:

 • Ÿde voorzitter van de Ministerraad, premier Mark Rutte
 • de Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok
 • de fractievoorzitters in de Tweede Kamer
 • de leden van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer
 • de fractievoorzitters in de Eerste Kamer
 • de leden van de Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van de Eerste Kamer

Geachte mevrouw, heer,

Op Goede Vrijdag (30 maart) vond een bloedbad plaats in Gaza. Israëlische scherpschutters schoten op Palestijnen die demonstreerden voor het recht op terugkeer naar hun land. De demonstranten eisten ook dat er een eind komt aan hun levenslange detentie in de grootste openlucht gevangenis ter wereld: Gaza.

Er vielen minstens 17 doden en meer dan 1400 gewonden, onder wie 200 kinderen. De helft van de gewonde slachtoffers werd getroffen door scherpe munitie. Ze zullen vaak nog jarenlang de gevolgen van hun verwondingen ondervinden. Ook op de Westelijke Jordaanoever raakten Palestijnen gewond.

De ondertekenaars van deze brief roepen de Nederlandse overheid op haar verantwoordelijkheid te nemen. Palestijnse burgers die onder bezetting leven moeten worden beschermd tegen Israëlisch geweld. Ook moet het recht van demonstratie van de Palestijnen worden gegarandeerd. Palestijnen die voor hun vrijheid, menselijk bestaan en het recht op terugkeer naar hun land demonstreren, moeten dat kunnen doen zonder getroffen te worden door militaire repressie.

De Israëlische autoriteiten hadden van tevoren laten weten honderd scherpschutters en ook tanks te zullen inzetten tegen demonstranten die te dicht bij de grens zouden komen. Israëlische en Palestijnse mensenrechtenorganisaties hadden van tevoren gewaarschuwd dat het met scherp schieten op ongewapende demonstranten een schending is van het internationaal recht en doden tot gevolg zou hebben.

Desondanks werd er, met voorbedachten rade, buitenproportioneel geweld gebruikt door het Israëlische bezettingsleger. VN-secretaris-generaal António Guterres en de Hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands en defensiebeleid van de EU Federica Mogherini riepen op tot een ‘onafhankelijk en transparant’ onderzoek naar het Israëlische geweld, maar deze oproepen werden onmiddellijk door de Israëlische regering weggehoond.

Zeventig jaar na de verdrijving van de Palestijnen als gevolg van de stichting van de staat Israël in hun land is de situatie in Gaza uitzichtloos: de bevolking heeft geen enkel perspectief op een menswaardige toekomst. Daarom eisen de Palestijnen hun rechten op: terugkeer van de vluchtelingen naar hun land van herkomst en een einde aan de afsluiting van Gaza.

Krachtens het internationaal recht is Gaza bezet gebied. De bezettende mogendheid, Israël, voldoet niet aan de daaruit voortkomende verplichtingen ten opzichte van de burgerbevolking. Israël legt elke kritiek en buitenlands protest naast zich neer en toont zich niet gevoelig voor oproepen waaraan geen consequenties zijn verbonden.

Daarom dringen wij met kracht aan op de volgende maatregelen:

 • dat Nederland elke vorm van samenwerking en kennisuitwisseling met het Israëlische leger, politie en/of veiligheidsdiensten opzegt;
 • dat de Nederlandse overheid en de EU alle betrekkingen met Elbit en alle andere Israëlische wapenfabrikanten verbreekt;
 • dat Nederland in internationaal en Europees verband aandringt op een onafhankelijk onderzoek naar de gebeurtenissen op Goede Vrijdag in Gaza;
 • dat Nederland alles in het werkt stelt dat degenen die verantwoordelijk zijn voor het aangerichte bloedbad worden berecht;
 • dat Nederland zich inspant en een actieve rol speelt bij de bescherming van Palestijnse burgers onder Israëlische bezetting.

Namens:

 • Algemene Palestijnse Arbeiders Vereniging
 • Article 1 Collective
 • Breed Platform Palestina Haarlem
 • Diensten en Onderzoek Centrum Palestina (docP)
 • Een Ander Joods Geluid
 • gate48
 • het Palestijns Huis
 • Internationale Socialisten
 • Kairos Sabeel Nederland
 • Nederlands Palestina Komitee
 • Palestina Komitee Rotterdam
 • Palestine Link
 • Palestijnse Gemeenschap Nederland
 • Stop Wapenhandel
 • Stichting Aidoun
 • Stichting AlGhad – Amsterdam
 • Stichting Hanin – Utrecht
 • Stichting Groningen-Jabalya
 • Stichting Kifaia
 • Stichting Palestijnse Vrouwen
 • Stichting Somoed – Apeldoorn
 • Stichting Tawasul – Den Haag
 • The Rights Forum
 • Women’s International League for Peace and Freedom (NL)
© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy