Mensenrechten 18 april 2018 Lees meer over

Ruim 150 organisaties roepen EU op tot staken steun aan Israëls wapenindustrie

De Europese steun aan de Israëlische militaire industrie maakt Europese burgers medeverantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen en mogelijke oorlogsmisdaden.

Demonstratie tegen de Europese steun aan Israëls wapenindustrie.

Ruim 150 vakbonden en politieke, religieuze en vredesorganisaties uit 16 Europese landen roepen de Europese Unie (EU) op de Europese financiële steun aan de Israëlische wapen- en veiligheidsindustrie direct te staken. De organisaties, waaronder negen Nederlandse, spreken hun scherpe afkeuring uit over het beschikbaar stellen van belastinggeld van Europese burgers aan Israëlische bedrijven en instellingen – zoals Elbit en de Technion – die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen en mogelijke oorlogsmisdaden.

De EU stelt dat de financiering, bijvoorbeeld in het kader van het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020, louter ten goede komt aan niet-militaire projecten. De organisaties wijzen er echter op dat onderzoek onomstotelijk heeft uitgewezen dat veel van de projecten een dual-use karakter hebben en wel degelijk mede ten goede komen aan militaire belangen en toepassingen.

Bovendien stellen de organisaties dat de EU en de lidstaten gebonden zijn aan het internationaal recht en de gedragscodes op het terrein van ondernemen en mensenrechten, en veelal ook – Nederland bijvoorbeeld – aan grondwettelijke bepalingen. Die laten stuk voor stuk geen enkele ruimte voor samenwerking met Israëlische partijen die betrokken zijn bij onder meer de bezetting en kolonisering van Palestijns grondgebied, die in tal van resoluties van de Verenigde Naties als illegaal zijn veroordeeld.

Door de hand te blijven lichten met deze verplichtingen maken de EU en de lidstaten hun burgers medeverantwoordelijk voor de mensenrechtenschendingen en mogelijke oorlogsmisdaden waaraan de Israëlische bedrijven en instellingen mede debet zijn, stellen de ruim 150 organisaties. Daartegen is in het verleden al herhaaldelijk scherp protest aangetekend, onder meer in 2015 door 73 leden van het Europees Parlement.

Ook de Nederlandse overheid doet openlijk zaken met Israëlische bedrijven en instellingen die nauw betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen en mogelijke oorlogsmisdaden. Voorbeelden zijn de aanschaf van materieel (scherfvesten) van Elbit, het uitbesteden van het onderhoud van F-16’s en Apache gevechtshelikopters (en in de nabije toekomst: de JSF) aan hetzelfde bedrijf, dat daarvoor bij vliegbasis Woensdrecht een eigen vestiging opende, en de deelname van de Technion en andere ‘besmette’ instellingen en bedrijven aan de Smart Cities Innovation Day in Den Haag in 2016.

Eerder deze maand drongen 24 Nederlandse organisaties, waaronder The Rights Forum, er bij politiek Den Haag op aan iedere vorm van samenwerking met Israëls wapen- en veiligheidsindustrie te verbreken.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy