Condoleance 11 april 2018 Lees meer over

Medeleven CDA-politicus met Palestijnen roept golf van haat op; onpartijdigheid niet gewenst

CDA-Kamerlid Martijn van Helvert werd uitgemaakt voor NSB’er en jodenhater vanwege zijn medeleven met de Palestijnen die tijdens de recente demonstraties in Gaza werden gedood.

CDA-buitenlandwoordvoerder Martijn van Helvert uit zijn medeleven tegenover de Palestijnse ambassadrice Rawan Sulaiman.

Vorige week woensdag opende de Palestijnse Missie in Den Haag de deuren voor eenieder die medeleven wilde betonen met de Palestijnse demonstranten die tijdens de ‘Dag van het Land’-demonstratie van vrijdag 30 maart in Gaza werden gedood. Vanwege grote belangstelling bleef de Missie ook de dagen daarna open.

Een van de mensen die het condoleanceregister kwam tekenen was Martijn van Helvert, de buitenlandwoordvoerder van het CDA in de Tweede Kamer. Op zijn Facebook-pagina en Twitter-account maakte hij daar melding van. ‘Doden en gewonden bij een demonstratie zijn te betreuren; ongeacht wie en door wie’, schreef hij. ‘Daarom het condoleance-register getekend bij Ambassadeur Sulaiman.’

Deze eenvoudige melding kwam hem op een vloedgolf van haat-reacties te staan. Op Facebook werd hij vrijwel onmiddellijk als antisemiet weggezet. Een reageerder schreef: ‘Bent u echt gek geworden of alleen van de pot gepleurd? Jodenhaat ten top en hard op weg een nieuwe Van Agt te worden! Schaam jezelf!!’ Een tweede reageerder sloot zich daarbij aan en schold de CDA-politicus uit voor ‘Treife hond!’ ‘Treif’ is Hebreeuws voor ‘onrein, niet koosjer’. Van Helvert is in de ogen van deze reageerder dus een ‘onreine hond’ omdat hij medeleven betoont met Palestijnse demonstranten die door Israëlische scherpschutters werden gedood.

Onwelgevallige opvattingen afgestraft

De reacties zijn kenmerkend voor de golven van haat waarmee eenieder die aandacht heeft voor Palestijns lijden en Palestijnse rechten wordt overspoeld. Israëlische politici en een flink deel van de zogeheten Israël-lobby gaan steevast voorop in het afbranden van mensen die blijk geven van zulke opvattingen. In dergelijke gevallen veranderen de sociale media in een riool en blijft ook politici als Van Helvert, die gewetensvol hun weg zoeken in het dossier-Israël/Palestina, niets bespaard. Opmerkelijk is dat de personen die hun haat de vrije loop laten veelal dezelfde mensen zijn die de Palestijnen continu van ophitsing beschuldigen.

Kwalificaties als ‘viezerik’ behoren tot de mildere aantijgingen die Van Helvert op Facebook ten deel vielen. Vaker werd hij vergeleken met ‘de NSB-ers vroeger in de 2e W.O.’ Van Helvert mengde zich een paar maal in de ‘discussie’ om te verduidelijken dat hij niets anders deed dan het betreuren van burgerslachtoffers. Dat werd hem niet in dank afgenomen door de toetsenbord-activisten, die hem onder de neus wreven dat alle slachtoffers ‘bewapende terroristen’ waren. Dit ondanks het feit dat videobeelden onomstotelijk uitwijzen dat een aantal ongewapende demonstranten van grote afstand werd neergeschoten.

Gelukkig waren er ook mensen die uiting gaven aan hun respect voor Van Helverts medeleven. Meerdere reageerders wezen erop dat er ook in Israël zelf mensen en organisaties zijn die stelling nemen tegen het schieten op ongewapende burgers. De Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem heeft soldaten opgeroepen om shoot-to-kill-bevelen te weigeren, meldt een van hen. Ook wijst deze reageerder erop dat zowel in Tel Aviv als langs de grens met Gaza kleine demonstraties hebben plaatsgevonden tegen het Israëlische geweld.

Antisemitische landverrader

Maar de haat-reacties overheersten. Op Twitter was het nog een stukje erger. Een twitteraar vergeleek Van Helvert met meelopers met de nazi’s: ‘Ruim 70 jaar geleden waren er ook figuren zoals jij, die zich mee lieten slepen door eenzijdige informatie’, schreef hij. Een tweede sloot zich daarbij aan: ‘Gut, laatst nog een boek gelezen over de rol van de evangelische kerk in Oostenrijk tijdens de nazi bezetting. Met name de houding tov de joden. Of ik verbaasd ben over uw reactie?…. eh… nee.’ Overigens is Van Helvert katholiek; dat maakt de associatie met historische wandaden van de evangelische kerk in Oostenrijk extra stuitend.

Ook op Twitter werd Van Helvert expliciet voor antisemiet uitgemaakt, en net als op Facebook werd en passant ook voormalig CDA-premier (en oprichter van The Rights Forum) Dries van Agt door het slijk gehaald. ‘Het #cda is weef [sic] helemaal #DriesvanAgt judenrein proof’, schreef een Twitter-activist. Een tweede sloot zich daarbij aan: ‘De antisemiet @driesvanagt heeft in u een opvolger binnen het @cdavandaag.’ Een derde maakte Van Helvert kortweg uit voor ‘landverrader!!’

Een vierde vroeg zich intussen af of Van Helvert zijn medeleven voor Palestijnen reserveert. ‘Heb je bijvoorbeeld ook de eigenaar van het kosher restaurant in A’dam bemoedigd?’, vroeg hij. Nog los van het feit dat Van Helvert buitenlandwoordvoerder is en dus primair betrokken is bij zaken die zich buiten onze grenzen afspelen, ziet de twitteraar kennelijk geen verschil tussen het inslaan van ruiten van een restaurant door een getraumatiseerde vluchteling en het koelbloedig doden van ongewapende demonstranten door militairen die daarmee instructies van hogerhand opvolgen.

Wierd Duk roert zich

Ook journalisten deden zich gelden. Een onder pseudoniem opererende zelfbenoemde journalist linkte in zijn reacties naar artikelen van zijn hand op het uiterst rechtse pro-Israël-blog ‘Opiniez’. Daarin karakteriseerde hij de demonstratie van 30 maart als ‘aanstormende Arabieren op Jodenjacht’. Eerder maakte hij al eens duidelijk Palestijnen niet als mensen te beschouwen, maar als beesten die opgesloten moeten worden. Over het met veel bombarie (‘deal of the century!’) aangekondigde, maar nog altijd uitblijvende vredesplan van president Trump schreef hij: ‘Uit eerder uitgelekte berichten blijkt dat de Palestijnen worden teruggedrukt in hun hok.’

Een andere rechts-activistische journalist, Wierd Duk van de Telegraaf, mengde zich in de Twitter-discussie met de vraag aan Van Helvert wat er gebeurd zou zijn ‘als je het niet had gedaan en dus de politieke controverse had vermeden? Had iemand je dat kwalijk genomen?’ Het is een opzichtige poging om een politicus zover te krijgen dat hij zijn mond houdt over grove Israëlische mensenrechtenschendingen.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy