Tien concrete aanbevelingen voor een rechtvaardiger beleid.