VVD

Als grootste fractie heeft de VVD een invloedrijke stem in de Tweede Kamer. De partij begon onder Rutte III met het Kamerlid Han ten Broeke als woordvoerder Buitenlandse Zaken. Na diens vertrek in augustus 2018 nam Sven Koopmans die taak over. In tegenstelling tot Ten Broeke diende Koopmans geen schriftelijke Kamervragen in over Israël/Palestina. Ook was Koopmans in de debatten over Israël-Palestina minder nadrukkelijk aanwezig en nam hij vooral minder geharnast deel dan Han ten Broeke.

De VVD staat in de Tweede Kamer een rechtvaardig Israël/Palestinabeleid in de weg. In de afgelopen kabinetsperiode viel de fractie op door vooral veel ‘tegen’ te stemmen. De VVD stemde tegen 91 procent van de moties die wij als ‘anti-bezetting’ kwalificeren, en tegen 81 procent van de moties die de bezetting steunen. Daarmee is de VVD een bestendiger van de desastreuze status quo, die in de praktijk neerkomt op voortgaande Israëlische bezetting, kolonisering en de facto annexatie van Palestijns gebied.

Opstelling tijdens kabinet-Rutte III

Kenmerkend is dat de fractie steun uitsprak voor de handel met de onder internationaal recht illegale Israëlische nederzettingen. VVD-minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok ontraadde zelfs een motie die opriep tot een verbod op economische relaties met nieuwe nederzettingen; naleving van het recht werd door hem ten onrechte een ‘boycot’ genoemd. Nederzettingen zijn, zoals door de Nederlandse regering meermalen benadrukt, in strijd met het internationaal recht. Economische relaties met de nederzettingen dragen bij aan het economisch floreren van de nederzettingen en daarmee aan het in stand houden en uitbreiden van deze nederzettingen. Daarmee zijn deze nederzettingen in strijd met de internationaalrechtelijke principes van “non-assistance”en “non-recognition”. Het is teleurstellend dat de VVD-fractie met een buitenlandwoordvoerder die regelmatig zijn respect voor het internationaal recht beleed er daarmee aan bijdroeg dat geen concrete maatregelen werden genomen die zouden bijdragen aan het beëindigen van deze schendingen van het internationaal recht

Met een hoofdrol voor Blok bleef een Nederlandse veroordeling uit toen Israël dood en verderf zaaide onder de burgerbevolking van Gaza tijdens de protesten in het kader van de Grote Mars van Terugkeer. De passieve minister, sinds mei 2018 in afwachting van een Israëlisch onderzoek naar het geweld tegen de ongewapende demonstranten, werd en wordt daarbij door zijn fractie gedekt.

De VVD stemde in november 2019 wel voor een motie van CDA-buitenlandwoordvoerder Van Helvert, waarin de regering werd opgeroepen Israël aan te spreken op de voortdurende uitbreiding van de illegale nederzettingen; en om Europese aandacht te besteden aan een autonome economische ontwikkeling van de Palestijnse gebieden. Erkenning van die gebieden als Palestijnse staat werd door de VVD echter verworpen.

De VVD versterkt de campagnes van de SGP en de ChristenUnie tegen de geweldloze BDS-beweging. Daarmee draagt de partij bij aan het onderdrukken van de vrijheid van meningsuiting, en aan inkrimping van het maatschappelijk debat.

Verkiezingsprogramma

De VVD spreekt zich in het verkiezingsprogramma niet specifiek uit over Palestina/Israël.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy