BIJ1

BIJ1 veroverde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 onvoldoende stemmen voor een zetel, en doet in 2021 een tweede poging. De partij werd eind 2016 onder de naam ‘Artikel 1’ opgericht door Sylvana Simons, en is sinds 2018 vertegenwoordigd in de Amsterdamse gemeenteraad. De partij streeft naar ‘een samenleving op basis van gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en solidariteit’.

BIJ1 heeft een omvangrijk verkiezingsprogramma samengesteld om dat streven te onderbouwen. Daarin wordt zeer uitgebreid – uitgebreider dan in alle andere programma’s bij elkaar – aandacht besteed aan de kwestie-Palestina/Israël. Afgaande op haar standpunten zal de partij, als ze in de Tweede Kamer komt, een voortrekkersrol gaan spelen binnen het ‘anti-bezettingsblok’. Een aantal voorbeelden:

Vanuit de twee grondwaarden die we bij BIJ1 hanteren, radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid, is het voor ons vanzelfsprekend dat we ons ook inzetten voor de rechten van Palestijnen. Daarmee hoort het ook tot onze taak om duidelijk stelling te nemen tegen de politiek van de staat Israël die deze rechten met voeten treedt.

Israël is een settlerkoloniale en bezettende mogendheid, die de inheemse Palestijnse bewoners van het land bij de stichting van de staat heeft onteigend en verdreven, en nog steeds doorgaat met die etnische zuivering.

Er moet een einde komen aan de bezetting en kolonisatie van Palestijnse grond en het Palestijnse volk. Palestijnse vluchtelingen moeten het recht houden op terugkeer naar hun huizen en bezittingen. Zolang de bezetting voortduurt en de rechten van Palestijnen worden geschonden, schorten we het Associatieverdrag met Israel op en tevens alle handelsbetrekkingen met Israël. Palestina wordt direct erkend.

Associatieverdrag Israël: Een akkoord tussen de EU en Israël, waarmee de internationale samenwerking met Israël is vastgesteld en dat Israël vrijstelt van invoerheffingen in de EU. Associatieovereenkomsten die de EU met landen afsluit moeten gebaseerd zijn op respect voor de mensenrechten en op democratische beginselen […] waar Israël zich dus niet aan houdt.

IHRA-definitie: Door de Israël-lobby wordt een poging gedaan om de gangbare definitie van antisemitisme aan te passen door erin op te nemen dat vormen van kritiek op de staat Israël daaronder kunnen vallen. Deze pogingen om de IHRA-definitie aangenomen te krijgen door regeringen en parlementen gaan niet toevallig samen met campagnes om alle kritiek op Israël te delegitimeren.

De Internationale BDS-beweging: Deze vreedzame vorm van verzet, het boycotten van bedrijven en instellingen (zowel Israëlisch, als niet Israëlisch), die bijdragen aan, of profiteren van het voortduren van de rechteloosheid, past binnen de democratische rechtsorde en wordt beschermd door de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vergadering. Dit werd onlangs bevestigd door het Europese Hof voor de Mensenrechten.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy