CDA

Hoewel tijdens de afgelopen kabinetsperiode de Israëlische misdaden tegen de Palestijnen explosief zijn toegenomen, heeft het CDA zijn kabinetsdeelname niet benut om die tegen te gaan. Universele – en zeker ook christelijke – kernwaarden als het beschermen van kwetsbaren, publieke gerechtigheid, en het bevechten van straffeloosheid werden door de partij opgeofferd aan pro-Israëlische politiek.

Opstelling tijdens kabinet-Rutte III

Net als de VVD heeft het CDA vooral tégen moties gestemd. De partij stemde tegen 22 van de 26 moties die de bezetting bekritiseerden, en tegen 17 van de 22 moties die de bezetting steunden. In veel gevallen was de CDA-stem doorslaggevend voor het stemgedrag van de Tweede Kamer, en besliste de partij dus concreet over actief ingrijpen of passief toekijken door de Nederlandse regering. Met teleurstellend resultaat: moties die opriepen tot handhaving van het internationaal recht en tot bescherming van de kwetsbare Palestijnse bevolking werden door het CDA afgehouden van een meerderheid.

Voorbeelden zijn de moties die werden ingediend in het kader van de Grote Mars van Terugkeer-demonstraties in de Gazastrook. Hoewel woordvoerder Martijn van Helvert in een Kamerdebat sprak van ‘moord’ op Palestijnen, werden moties van de SP en D66 die opriepen tot gerechtigheid en tot in ieder geval enige compensatie voor de slachtoffers door het CDA tot zinken gebracht. Ook nadien verhinderde het CDA dat Nederland Israël op enigerlei wijze ter verantwoording riep; het gaf VVD-minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken de kans zich te blijven verschuilen achter een Israëlisch onderzoek naar het geweld dat in de zomer van 2018 werd verwacht, maar nog altijd niet heeft plaatsgevonden. Ondanks het feit dat Minister Blok al in 2018 aangaf dat het in een democratische rechtsstaat normaal zou zijn geweest als er in de zomer van 2018 een “onafhankelijk, onpartijdig en gedegen” rapport zou zijn gepresenteerd. Dat gebeurde niet en het CDA accepteerde dat het enorme geweld tegen weerloze, kwetsbare burgers zonder gevolgen bleef.

Het CDA stemde verder onder meer tegen de vrijlating van Ahed al-Tamimi, tegen de opheffing van de Israëlische blokkade van de Gazastrook, en tegen erkenning van een Palestijnse staat.

De partij stemde voor een motie die minister Blok opriep na te denken over concrete maatregelen tegen Israël ingeval het zou overgaan tot formele inlijving (‘annexatie’) van Palestijns gebied. Ook steunde het CDA een motie die opkwam voor de rechten van gedetineerde Palestijnse minderjarigen.

Verkiezingsprogramma

Het CDA spreekt zich in zijn verkiezingsprogramma niet specifiek uit over Israël-Palestina.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy