D66

<!– –> Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 6 april<!– –><!– –>

D66 behoort tot de partijen in de Tweede Kamer die de status quo van bezetting en geweld willen doorbreken. De partij is in de persoon van buitenlandwoordvoerder Sjoerdsma duidelijk aanwezig in het debat over Israël-Palestina.

D66 is de enige van de coalitiepartijen die in meerderheid moties heeft gesteund die gericht waren tegen de bezetting. D66 was ook de enige die zich door middel van moties uitsprak tegen het Israëlische geweld tegen ongewapende Palestijnse betogers tijdens de Grote Mars van Terugkeer-demonstraties in de Gazastrook

Opstelling tijdens kabinet-Rutte III

D66 stemt consequent voor erkenning van Palestina, en drong aan op maatregelen tegen de illegale Israëlische nederzettingen en voor een juiste etikettering van producten uit die nederzettingen. De partij is voor een tweestatenoplossing en maakt zich sterk voor handhaving van het internationaal recht en de mensenrechten. Daarmee onderscheidt de fractie zich positief.

Maar D66 stemde ook tegen een motie van DENK die opriep tot opschorting van het EU-Israël Associatieverdrag indien Israël het internationaal recht zou blijven schenden. Artikel 2 van dat verdrag vereist dat beide partijen de mensenrechten respecteren. Die bepaling wordt door D66 en andere partijen partijen niet gehonoreerd, en daarmee onklaar gemaakt.

Samen met de ChristenUnie lanceerde D66 een aardig voorstel voor een corridor tussen Gaza en de Westelijke Jordaanoever, dat echter al bij eerste verkenning op Israëlische bezwaren stuitte. Een mission impossible.

D66-minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ligt vanwege haar privésituatie en diplomatieke carrière onder het vergrootglas van partijen die zich hard maken voor de belangen van Israël. Al bij haar aantreden was zij het mikpunt van een zware lastercampagne. Dat heeft mogelijk bijgedragen aan haar harde opstelling tegen de Palestijnse landbouworganisatie UAWC, waarvan Kaag – louter op basis van beweringen – de Nederlandse financiering bevroor. Overigens zorgde Kaag er eerder voor dat, ondanks grote druk, de Nederlandse financiële steun voor de VN-organisatie voor steun aan de Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) overeind bleef.

D66 maakt zich sterk voor Israëlische en Palestijnse mensenrechtenverdedigers.

Verkiezingsprogramma

Uit het verkiezingsprogramma:

In het Israёlisch/Palestijnse conflict is D66 voorstander van een twee-statenoplossing. Een onafhankelijke Palestijnse staat naast een veilig Israёl biedt de mensen in de regio weer perspectief. De mensenrechten in de bezette gebieden moeten, ook door de Palestijnse gezaghebbers richting de eigen bevolking, gerespecteerd worden.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy