SGP

De SGP gedraagt zich in de Tweede Kamer als parlementair ambassadeur van Israël. De partij is extreem actief op het dossier-Palestina/Israël, en trekt daarbij op met radicale lobby­organisaties als het Israëlische NGO Monitor en gelijkgestemde partijen als PVV en ChristenUnie.

Opstelling tijdens kabinet-Rutte III

Samen met de PVV diende de SGP het merendeel van de 22 moties in die de Israëlische bezettingsactiviteiten promoten. De partij steunde 91 procent van alle ‘pro-bezettingsmoties’, en stemde tegen alle moties waarin de bezetting werd bekritiseerd.

De SGP-fractie bemoeide zich, gezien haar geringe omvang, met een opvallend groot aantal onderwerpen. Zo zet zij zich fanatiek in voor invoering van de omstreden IHRA-definitie van antisemitisme – de SGP is in de Tweede Kamer de motor achter de lobby voor invoering en juridische verankering van de definitie in Nederland.

Verkiezingsprogramma

Onderstaande citaten uit het verkiezingsprogramma geven een goed beeld van de radicale standpunten van de partij, waarmee evident de Israëlische agenda wordt gediend:

De banden met Israël worden aangehaald. De Joden zijn Gods verbondsvolk en hebben in 1948 een legitieme staat opgericht. Dat is een groot wonder. Ook de recente vredesakkoorden met Arabische landen stemmen dankbaar.

De grens tussen antizionisme en antisemitisme vervaagt. Nederland moet bevorderen dat de ‘Boycot, Desinvesteringen en Sancties’ (BDS)-beweging internationaal illegaal verklaard wordt. Subsidies aan clubs die BDS (in)direct bevorderen worden gestopt. De VN-lijst van bedrijven in betwiste gebieden moet van tafel.

De ambassades van Nederland en de EU verhuizen naar Jeruzalem als officiële, ongedeelde hoofdstad van Israël.

UNRWA wordt onmiddellijk opgeheven. Deze VN-organisatie droeg onder meer bij aan

antisemitisch haatzaaien in Palestijnse lesmethoden, subsidiëring van families van veroordeelde Palestijnse terroristen, en steun van terreurgroepen. Ook de UNHCR moet de hulpverlening afbouwen. De VN-definitie van Palestijnse vluchteling met ‘erfelijk recht op terugkeer’ verdwijnt.

Een vredesplan ‘van onderaf’ moet voorzien in erkende, veilige en verdedigbare grenzen voor Israël. Uiteraard is erkenning van Israël door de Palestijnen een basisvoorwaarde. Tegelijk is respect nodig voor basale rechten van Palestijnen op terreinen als water, bewegingsvrijheid en economische ontwikkeling. Ter compensatie voor de opheffing van UNRWA kan dit plan de economische groei van Gaza gericht stimuleren.

Er komt een speciaal steunprogramma voor Palestijnse christenen.

Nederland moet binnen de Verenigde Naties strijden tegen de eenzijdige en overtrokken kritiek op Israël en de invloed van dictators en autocraten op het mensenrechtenbeleid. Alleen dan houdt de VN gezag als het gaat om het beschermen van geloofsvervolgden of militair ingrijpen tegen terreur. Nederland stemt voortaan tegen anti-Israëlische resoluties.

Nederland moet volmondig erkennen dat Iran een bedreiging vormt voor Israël, de regio en de wereld. Doelbewust versterkt het sjiitische regime zijn invloed in landen als Irak, Syrië en Libanon tot aan de Middellandse Zee. Op die manier wordt geprobeerd Israël steeds verder in de tang te nemen.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy