PvdD

De PvdD maakt deel uit van het ‘anti-bezettingsblok’ in de Tweede Kamer. De fractie diende geen moties en Kamervragen in en nam geen deel aan de debatten over Israël/Palestina, maar stemde consequent voor alle moties die wij als ‘anti-bezetting’ kwalificeren en tegen alle moties die de bezetting en het beleid van de Israëlische regering steunen. Daarmee vormde de partij, samen met de SP en DENK, in de Kamer de meest consequente opponent van de Israëlische bezetting van Palestijns gebied.

Samen met de genoemde twee partijen verzet de PvdD zich ook principieel tegen de zwaar omstreden IHRA-definitie van antisemitisme.

Verkiezingsprogramma

De PvdD spreekt zich in haar verkiezingsprogramma niet specifiek uit over de kwestie-Palestina/Israël, maar schrijft het volgende over mensenrechten:

Internationale verdragen zoals het Vluchtelingenverdrag en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens vormen het uitgangspunt. […] Het Nederlandse buitenlandse beleid is nu vaak gericht op handel en niet op het opkomen voor mensenrechten. Nederland gaat zich uitspreken voor mensenrechten en het recht op zelfbeschikking van onderdrukte volken.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy