PvdA

De PvdA is een vertrouwd gezicht in het ‘anti-bezettingsblok’ in de Tweede Kamer, zij het dat de partij minder dan de SP, DENK en de Partij voor de Dieren een consequente lijn volgt. In de afgelopen kabinetsperiode steunde de PvdA 20 van de 26 moties waarin stelling werd genomen tegen de Israëlische bezetting en kolonisering. De 22 ‘pro-bezettingsmoties’ kregen op een enkele uitzondering na geen steun van de PvdA. Zelf diende de partij geen moties ter stemming in.

Opstelling tijdens kabinet-Rutte III

In mei 2020 pleitte buitenland­woordvoerder Lilianne Ploumen, samen met PvdA- Europarlementariër Kati Piri, voor sancties tegen Israël indien het zijn voornemen tot inlijving (‘annexatie’) van een deel van de bezette Westelijke Jordaanoever doorzette. In het PvdA-verkiezingsprogramma is hetzelfde pleidooi te lezen. Israël schortte de maatregel vorig jaar voor onbepaalde tijd op.

De PvdA-fractie stemde echter tegen moties die opriepen tot opschorting van het EU-Israël Associatieverdrag, als bestraffing van de structurele Israëlische schendingen van het internationaal recht. In juni 2020 stemde de PvdA ook tegen een motie van DENK waarin werd opgeroepen tot erkenning van Palestina wanneer Israël zou overgaan tot formele inlijving van bezet gebied. De fractie steunde daarentegen wel een SP-motie waarin VVD-minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken werd opgeroepen concrete maatregelen tegen Israël te propageren ingeval van formele inlijving.

De PvdA heeft – vooral via Kamerlid Kirsten van den Hul, en amper via buitenland­woordvoerder Ploumen – elf maal Kamervragen ingediend. De vragen betroffen onder andere de krimpende maatschappelijke ruimte voor debat over Palestina/Israël, en de detentie en marteling van Palestijnen door Israël. De partij komt sterk op voor Israëlische en Palestijnse mensenrechtenverdedigers.

De PvdA maakte gedurende de afgelopen kabinetsperiode een draai ten aanzien van de zogeheten IHRA-definitie van antisemitisme. Waar de fractie de controversiële definitie in 2018 nog mordicus afwees, besloot de PvdA-top haar in februari 2019 op initiatief van partijleider Lodewijk Asscher alsnog te aanvaarden. Net als GroenLinks stond de partij menigmaal bloot aan zware lastercampagnes uit de hoek van de zogenoemde Israël-lobby. De ‘IHRA-draai’ lijkt daarvan een gevolg te zijn geweest.

Verkiezingsprogramma

Uit het verkiezingsprogramma:

Een twee statenoplossing tussen Israël en Palestina, waarbij de grenzen van voor 1967 worden gerespecteerd, met Jeruzalem als gedeelde hoofdstad. De EU zet alle mogelijke middelen in om een vredesproces nieuw leven in te blazen. Als de Israëlische regering overgaat tot annexatie van gebieden in de Westelijke Jordaanoever, volgen sancties.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy