Forum voor Democratie

FvD nam niet of nauwelijks aan debatten deel en diende weinig moties en Kamervragen in, maar stemde wel op ingediende moties. En hoe. Baudets partij stemde vóór alle ‘pro-bezettingsmoties’ en tégen alle moties waarin de bezetting werd bekritiseerd. Daarmee stelde FvD zich van alle partijen in de Tweede Kamer het meest uitgesproken achter de Israëlische bezetting van Palestina op.

De radicale opvattingen van de partij komen duidelijk tot uiting in een op Dodenherdenking 2020 gepubliceerde notitie getiteld Tijd voor een beter Israëlbeleid! Daarin komt veel van de propaganda die de Israëlische regering consequent de wereld in helpt terug: Nederland en andere EU-landen moeten hun kritiek op Israëls koloniseringspolitiek staken, want dat zijn ‘binnenlandse aangelegenheden van Israël’; Nederland moet ook stoppen met het bieden van ontwikkelingshulp aan ‘uiterst dubieuze Palestijnse organisaties die banden met terreurorganisaties onderhouden’; en Nederland dient zijn ambassade vanuit Tel Aviv ‘naar de rechtmatige Israëlische hoofdstad Jeruzalem te verplaatsen’.

Verkiezingsprogramma

In zijn verkiezingsprogramma presenteert FvD Israël als rolmodel op zeer uiteenlopende terreinen, variërend van de defensie-industrie, ruimtevaart en IVF tot immigratie. Ten aanzien van Palestina/Israël vermeldt het de volgende tekst:

Steun voor Israël, de enige democratie in het Midden-Oosten. Verhuizing van de Nederlandse ambassade naar Jeruzalem.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy