50Plus

Hoewel niet erg actief op het thema-Palestina/Israël, behoort 50Plus op basis van zijn stemgedrag tot het ‘anti-bezettingsblok’ in de Tweede Kamer. In de periode-Rutte III steunde de fractie het merendeel van de moties die wij als ‘anti-bezetting’ kwalificeren. De ‘pro-bezettingsmoties’ steunde 50Plus in slechts negen procent van de gevallen.

Opstelling tijdens kabinet-Rutte III

50Plus steunde onder meer moties die aandacht vroegen voor de rechten van minderjarige Palestijnse gevangenen, een motie die opriep tot het opheffen van de blokkade van Gaza, en een SP-motie over het treffen van sancties als Israël zou overgaan tot formele inlijving (‘annexatie’) van Palestijns gebied. Ook een oproep tot Nederlandse erkenning van de staat Palestina kon op steun van 50Plus rekenen.

Anderzijds stemde de fractie tegen een SP-motie over het veroordelen van het Israëlische geweld tegen ongewapende demonstranten in de Gazastrook tijdens de Grote Mars van Terugkeer-betogingen. Daarentegen steunde 50Plus wel een D66-motie waarin werd gepleit voor financiële compensatie voor de slachtoffers van datzelfde geweld. Een motie die de regering opriep tot het verwerven van steun ter bevriezing van het EU-Israël Associatieverdrag kreeg geen steun van de partij.

Net als GroenLinks, D66 en eerder de PvdA maakte de partij een U-bocht in haar opstelling tegenover de controversiële IHRA-definitie van antisemitisme. Stemde de fractie in het eerste deel van de kabinetsperiode tweemaal tegen de definitie, in november 2020 veranderde die afwijzing in steun.

Verkiezingsprogramma

50Plus spreekt zich in zijn verkiezingsprogramma niet specifiek uit over de kwestie-Palestina/Israël.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy