Trumps U-bocht 1 juni 2017 Lees meer over

Amerikaanse ambassade voorlopig niet naar Jeruzalem

President Trump ziet voorlopig af van verplaatsing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem. Verplaatsing van de ambassade zou de kans op vrede schaden, stelt het Witte Huis.

President Trump ziet voorlopig af van verplaatsing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem. Daarmee komt hij terug op een belofte die hij tijdens zijn verkiezingscampagne deed. Verplaatsing van de ambassade zou de kans op vrede schaden, stelt het Witte Huis.

Trump heeft ingezien dat verhuizing van de ambassade naar Jeruzalem ongewenste gevolgen zou hebben voor de ‘vredesdeal’ tussen Israëli’s en Palestijnen die hij op het oog heeft. Niet alleen zou hij daarmee staand Amerikaans beleid doorkruisen om tot nader order geen enkele claim op Jeruzalem te erkennen, ook werd hij gewaarschuwd dat hij repercussies van Palestijnse en Arabische zijde zou uitlokken.

In 1995 nam het Amerikaanse Congres een wet aan die verhuizing van de ambassade naar Jeruzalem voorschrijft, alsmede erkenning van een ongedeeld Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Opeenvolgende presidenten hebben echter gebruik gemaakt van hun bevoegdheid de verhuizing steeds met een half jaar uit te stellen. Trump maakte vandaag op de valreep gebruik van diezelfde bevoegdheid.

Het Witte Huis benadrukte dat Trumps besluit geen afstel, maar uitstel betekent. Met zijn besluit wil de president de kans op succesvolle vredesonderhandelingen maximaliseren, aldus de verklaring.

Reacties

De Palestijnse Autoriteit en de Palestijnse ambassadeur in de VS noemden Trumps besluit ‘een positieve stap die de kans op vrede vergroot’. De regering van Jordanië reageerde in vergelijkbare termen en sprak haar waardering uit voor de Amerikaanse bereidheid ‘om het advies van bondgenoten ter harte te nemen’.

De Israëlische regering reageerde teleurgesteld en afkeurend. Volgens onder meer premier Netanyahu en minister Bennett van Onderwijs maakt Trumps besluit de kans op vrede juist kleiner. Internationale erkenning van Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad van Israël zou een einde maken aan de ‘fantasie van de Palestijnen’ dat zij recht kunnen doen gelden op een deel van Jeruzalem, en daarmee de weg naar vrede openen, stelden beiden op de hun bekende onverzoenlijke toon.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy