Academische vrijheid 26 augustus 2017 Lees meer over

Britse universiteiten verbieden nep-checkpoint om echte checkpoints onbesproken te laten

Het verbod op een pro-Palestijns evenement door twee Britse universiteiten heeft geleid tot een furieuze reactie van 250 Britse academici. Het verbod maakt deel uit van een breder patroon van inbreuk op fundamentele democratische vrijheden door Israël en zijn Lobby.

Een Palestijns gezin in Hebron maakt zich op om door de bezetter ‘gecheckt’ te worden.

Bijna 250 Britse academici hebben afgelopen week geprotesteerd tegen twee Britse universiteiten – Exeter en Central Lancashire – die op het laatste moment een pro-Palestijns evenement verboden. In een felle brief veroordelen de academici de pogingen om debat over Israëls onderdrukking van de Palestijnen onmogelijk te maken:

It is with disbelief that we witness explicit political interference in university affairs in the interests of Israel under the thin disguise of concern about anti-semitism.

Het verboden evenement betreft een jaarlijks opgevoerd straattheater waarin Britse studenten de dagelijkse realiteit van een Israëlisch checkpoint in bezet Palestina nabootsen. Doel is om collega-studenten te informeren over de mensenrechtenschendingen waaraan de Palestijnen onder de Israëlische bezetting blootstaan. Het evenement valt binnen de mondiale context van de Israel Apartheid Week.

Echte checkpoints oké, nep-checkpoints niet

Het evenement aan de Universiteit van Exeter was goedgekeurd door de Studentenbond en voldeed aan de gestelde criteria, maar werd minder dan 48 uur voor aanvang desondanks door het bestuur van de universiteit verboden. Voor dat ingrijpende besluit werden ‘safety and security reasons’ opgegeven; wie weet zou het uitbeelden van de Israëlische bezetting gevoelens van antisemitisme aanwakkeren. Ook de lokale democratie werd buiten werking gesteld: legitieme bezwaren tegen het besluit werden niet gehonoreerd.

Het is een cynische redenering: ‘safety and security’ als motief om een evenement te verbieden dat aandacht vraagt voor misdaden die onder het mom van ‘safety and security’ worden gepleegd. Waar die redenering uitkomt: een echt checkpoint is oké, een nep-checkpoint wordt verboden. De bezetting is oké, kritiek erop is antisemitisch en dient te worden verstomd. In die omgekeerde wereld bestaat voor de ‘safety and security’ van de Palestijnse slachtoffers geen plaats: aandacht ervoor wordt verboden. De 250 Britse academici reageren in harde bewoordingen:

These are outrageous interferences with free expression, and are direct attacks on academic freedom. As academics with positions at UK universities, we wish to express our dismay at this attempt to silence campus discussion about Israel, including its violation of the rights of Palestinians for over 50 years.

Internationale ontwikkelingen

In Nederland werd in januari 2015 een studentendebat over de academische boycot van Israël op het allerlaatste moment verboden door het bestuur van de Amsterdamse Vrije Universiteit (VU). Een grondige analyse van de totstandkoming van dat verbod bracht de vérgaande bemoeienis van de Israël-lobby aan het licht, inclusief een naar het lijkt in scene gezette aanleiding en een daarop volgend mail-bombardement op basis van een door het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI) voorgekookte brief.

Wereldwijd woedt een onverholen, door Israël en zijn Lobby georganiseerd offensief om debat over Israëls misdaden tegen de Palestijnen onmogelijk te maken. De rechteloosheid die de kwestie-Palestina/Israël kenmerkt, keert zich op talloze fronten tegen westerse vrijheden en grondrechten: op universiteiten, in stadsbesturenAmerikaanse staten, specifieke branches of gericht tegen specifieke personen. En ook dichterbij, in de Tweede Kamer.

De door Al-Jazeera geproduceerde documentaire The Lobby maakt duidelijk hoe door Israël, via zijn ambassades, te werk wordt gegaan bij het tot zwijgen brengen van (in dit geval Britse) politici en burgers die zich inzetten voor Palestijnse rechten. Eerder produceerde VPRO Tegenlicht een documentaire over de Amerikaanse Israël-lobby.

Steun ons / Samen kunnen we een rechtvaardige uitkomst van de kwestie-Palestina/Israël afdwingen. U kunt onze activiteiten versterken of ons werk financieel ondersteunen.

Het probleem is allang niet meer de bezetting. Het probleem is het gedogen ervan.

Ramsey Nasr Schrijver / dichter / acteur

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy