Formatie 9 mei 2017

Oproep aan het nieuwe kabinet: doe recht aan de Palestijnen

Het kabinetsbeleid ten aanzien van Palestina/Israël is onrechtvaardig en staat haaks op Nederlandse verplichtingen en maatstaven. Om daar verandering in te brengen doet een alliantie van organisaties een oproep aan de formateur.

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib ontving op donderdag 16 maart 2017 verkenner Edith Schippers in de Stadhouderskamer voor een gesprek. Ze hebben de opdracht voor een verkenning omgezet in concrete afspraken.

Negentien organisaties hebben een gezamenlijke oproep gedaan aan de formateur en de voorzitters van de Haagse politieke fracties. De organisaties hebben gemeen dat zij opkomen voor de rechten van de Palestijnen. In hun oproep bepleiten zij een rechtvaardiger kabinetsbeleid ten aanzien van Palestina/Israël, en doen daarvoor vijf concrete aanbevelingen.

De organisaties herinneren eraan dat Israëls bezetting van Palestina dit jaar de onvoorstelbare mijlpaal van vijftig jaar bereikt. Zij schetsen de voortgaande kolonisering van Palestina, en de voornaamste rechtenschendingen waarmee die gepaard gaat. Zij wijzen erop dat dit slechts kan gebeuren doordat landen als Nederland wegkijken van de eigen verplichtingen en maatstaven.

Tot de aanbevelingen behoort opschorting van het EU-Israël Associatieverdrag. Artikel 2 bepaalt dat het verdrag gefundeerd is op gemeenschappeijke waarden ten aanzien van mensenrechten en democratische principes; daarvan is in de praktijk echter geen sprake. Een andere aanbeveling betreft een importverbod voor producten en diensten uit Israëls nederzettingen in Palestina, alsmede een verbod op personenverkeer naar de nederzettingen. Tenslotte wordt het nieuwe kabinet opgeroepen bij Israël te protesteren tegen wetgeving die beperkingen oplegt aan personen en organisaties die Palestina wensen te bezoeken.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy