Oproep tot actie 1 februari 2022

Voorkom de gedwongen verhuizing en uitzetting van Ghena (12)

In enkele dagen tijd werd een Nijmeegse school geconfronteerd met het abrupte afscheid van zes leerlingen die met hun families het land worden uitgezet. De omgeving reageert geschokt en is een petitie gestart die vandaag nog resultaat moet opleveren.

De oproep van de petitie. © Petities.nl

De petitie draait om het hartverscheurende verhaal van de 12-jarige Ghena, kind van een Palestijns gezin met vier schoolgaande kinderen in de leeftijd van vier tot 16 jaar.

De gezinnen doorliepen een asielprocedure en leefden in het azc Nijmegen-Oost, van waaruit zij in vier jaar een bestaan hebben opgebouwd. De procedure is echter verloren, als gevolg waarvan zij direct worden overgeplaatst naar het striktere azc in Katwijk als voorportaal voor hun uitzetting. Hun overplaatsing staat gepland voor 1 februari: vandaag.

De vier kinderen zaten op basisschool De Muze en Het Montessori College, beide in Nijmegen. Hun gedwongen vertrek leidt niet alleen tot ontworteling van de kinderen zelf, maar heeft ook grote impact op hun klas- en schoolgenoten, ouders en leerkrachten, en hun bredere sociale omgeving.

Dit te meer daar zich slechts enkele dagen eerder hetzelfde afspeelde rond het abrupte afscheid van twee andere kinderen: de 14-jarige Paristo en haar 6-jarige broertje Ilad, leerlingen van dezelfde scholen. Hun gezin is afkomstig uit Koerdisch gebied in Irak en verbleef al bijna vijf jaar in het Nijmeegse azc. Ook zij werden overnight uit hun omgeving weggerukt, en ook dat bracht een schokgolf teweeg.

De petitie wil deze bittere praktijk agenderen en vraagt om heroverweging van het besluit over Ghena en haar familie. Die oproep zal alleen worden gehoord als hij massaal wordt gesteund. Gezien de haast moet die steun snel zichtbaar worden. Om die reden ondersteunen wij de petitie.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy