Congres 5 november 2017 Lees meer over

CDA roept fractie op tot krachtige actie voor tweestatenoplossing

Het CDA-congres nam zaterdag een resolutie aan waarin het de Tweede Kamer-fractie van de partij oproept zich krachtig in te zetten voor behoud en realisering van de tweestatenoplossing. Onder andere door te pleiten voor concrete Europese maatregelen.

Presentatie van de nieuwe CDA-bewindslieden tijdens het congres van zaterdag 4 november in Nijmegen.

In de resolutie, ingediend door de CDA-afdeling Zoeterwoude, spreekt het congres zijn bezorgdheid uit over de tweestatenoplossing, die sinds jaar en dag door de partij wordt gesteund. Die oplossing ‘verkeert in groot gevaar, onder andere door het aanhoudende nederzettingenbeleid van Israël’, en ‘er rest nog weinig tijd om de oplossing te redden en te realiseren’.

In de resolutie wordt erop gewezen dat ‘het partijcongres in 2012 in het CDA-verkiezingsprogramma heeft laten opnemen dat beide partijen onder druk gezet moeten worden om beleid te staken dat vrede blokkeert’. Daarnaast wordt gesteld dat het behoud van de tweestatenoplossing voor zowel Nederland als de Europese Unie (EU) een prioriteit is, en dat het mislukken ervan ‘Israëls bestaan en veiligheid aan grote risico’s zou blootstellen’.

Februari 2015: CDA-prominenten Dries van Agt en Hans van den Broek na afloop van een gesprek met Sybrand Buma over het Midden-Oosten. Beiden drongen aan op een actievere rol van de CDA-fractie. Nu roept het CDA-congres de fractie daar opnieuw toe op.

Nederland en de EU moeten méér doen om de tweestatenoplossing te redden, aldus het congres. Het roept de CDA-fractie in de Tweede Kamer op er bij het kabinet krachtig op aan te dringen zich voor de redding en realisering van de oplossing in te zetten. Concreet zou het kabinet daarvoor zijn bilaterale contacten moeten gebruiken, en moeten aandringen op concrete maatregelen in Europees verband.

De resolutie kreeg in een preadvies steun van het Dagelijks Bestuur van het CDA, en werd bij acclamatie aangenomen. De volledige tekst luidt als volgt:

Resolutie: Behoud twee-statenoplossing voor Israëlisch-Palestijns conflict, ingediend door CDA Zoeterwoude

Het CDA Partijcongres op 4 november 2017 bijeen te Nijmegen,

A. Constateert dat:

 • het CDA voorstander is van een twee-statenoplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict en jarenlang op die oplossing aandringt;
 • Ÿ het partijcongres in 2012 in het CDA-verkiezingsprogramma heeft laten opnemen dat beide partijen onder druk gezet moeten worden om beleid te staken dat vrede blokkeert;
 • Ÿ de twee-statenoplossing sindsdien in groot gevaar is komen te verkeren, onder andere door het aanhoudende nederzettingenbeleid van Israël;
 • Ÿ de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden in 2017 vijftig jaar duurt.

B. Overweegt dat:

 • alle geweld tegen burgers afkeurenswaardig is en Israëli’s en Palestijnen in vrede en veiligheid moeten kunnen leven;
 • Ÿer nog weinig tijd rest om de twee-statenoplossing te redden en te realiseren;
 • Ÿhet mislukken van de twee-statenoplossing Israëls bestaan en veiligheid aan grote risico’s zou blootstellen;
 • een oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict aan regionale stabilisatie zou bijdragen en de Europese veiligheidsbelangen dient;Ÿ
 • het behoud van de twee-statenoplossing voor Nederland en de Europese Unie een prioriteit is;
 • Nederland en de EU meer moeten doen om de twee-statenoplossing te redden.

C. Spreekt uit dat:

 • de CDA-fractie in de Tweede Kamer bij het kabinet krachtig moet blijven aandringen op gebruik van de bilaterale contacten en moet blijven aandringen op concrete maatregelen in Europees verband, die het behoud en de verwezenlijking van de twee-statenoplossing versterken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Steun ons / Samen kunnen we een rechtvaardige uitkomst van de kwestie-Palestina/Israël afdwingen. U kunt onze activiteiten versterken of ons werk financieel ondersteunen.

Zonder rechtvaardigheid is er in het vredesproces geen vooruitgang mogelijk.

Tineke Lodders Politica

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy