Noord-Holland 28 mei 2017 Lees meer over

Egged Bus Systems verliest publieke aanbesteding

Egged Bus Systems, dochter van het Israëlische bedrijf Egged Group, heeft de aanbesteding voor het busvervoer in de kop van Noord-Holland verloren. De opdracht wordt gegund aan Connexxion.

Busbedrijf Connexxion zal de komende tien jaar het regionale busvervoer verzorgen in de regio Noord-Holland Noord. Dat is de uitkomst van de aanbestedingsprocedure, waaraan naast Connexxion nog drie andere potientële aanbieders deelnamen. Daartoe behoorde het busbedrijf Egged Bus Systems (EBS), een dochter van het Israëlische Egged. Dat moederbedrijf verleent in Palestina/Israël diensten die ten goede komen aan de Israëlische bezetting en kolonisering van Palestina. Op grond van verantwoordelijkheden die voortvloeien uit gedragscodes en conventies op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de bescherming van mensenrechten had EBS door de provincie Noord-Holland buiten de aanbesteding gehouden moeten worden. Desondanks werd EBS toegelaten, wat leidde tot omvangrijke protesten. In hoeverre die invloed hebben gehad op de besluitvorming is onduidelijk.

The Rights Forum heeft de Provincie Noord-Holland om opheldering gevraagd over de toelating van EBS tot de aanbesteding. Dit temeer daar eerder ook andere provincies en overheden bedrijven toelieten die volgens alle gangbare normen geweigerd hadden dienen te worden. De aanbestedende partijen beroepen zich op het feit dat de Europese aanbestedingsregels geen specifiek gewag maken van de verplichtingen waar overheden op het gebied van verantwoord bestuur aan gehouden zijn. Die omissie wordt algemeen opgevat als vrijbrief om gedragscodes zoals het Nationaal Actieplan Bedrijfsleven en Mensenrechten terzijde te schuiven. The Rights Forum spant zich in om aan die praktijk een einde te maken. Mensenrechten behoren bij elke aanbesteding een cruciale rol te spelen.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy