Nieuwsoverzicht 31 oktober 2017 Lees meer over

FIFA laat met politiek besluit de Palestijnen barsten

De wereldvoetbalbond FIFA zal geen verbod uitspreken over zes Israëlische voetbalclubs die hun wedstrijden afwerken in door Israël bezet Palestina. Daartoe neemt de FIFA afstand van haar eigen reglementen. De Palestijnse bond gaat in beroep bij het Hof van Arbitrage voor Sport. 

Een Palestijnse jongen toont een soldaat van de Israëlische bezettingsmacht de rode kaart tijdens een protestactie tegen de illegale aanwezigheid van zes Israëlische voetbalclubs op Palestijns grondgebied.

De wereldvoetbalbond FIFA zal geen verbod uitspreken over zes Israëlische voetbalclubs die hun wedstrijden afwerken in door Israël bezet Palestina. Daartoe neemt de FIFA afstand van haar eigen reglementen. De Palestijnse bond gaat in beroep bij het Hof van Arbitrage voor Sport.

De wereldvoetbalbond FIFA ziet af van een uitspraak in een door de Palestijnse voetbalbond (PFA) aangespannen zaak. Die zaak draait om zes Israëlische voetbalclubs die hun wedstrijden onder auspiciën van de Israëlische bond (IFA) afwerken op door Israël bezet gehouden Palestijns grondgebied. De Palestijnen eisen al jaren dat de FIFA maatregelen treft om aan die situatie een eind te maken.

Illegale situatie 

De Palestijnse eis is gebaseerd op harde argumenten. De aanwezigheid van de zes Israëlische clubs in bezet Palestina is in strijd met het internationaal recht en de FIFA-reglementen: een militaire bezetter mag zijn burgerbevolking niet overbrengen naar bezet gebied, laat staan daar voetbalwedstrijden organiseren zonder toestemming van de rechtmatige eigenaren. De FIFA-reglementen verbieden die situatie expliciet.

In mei 2013 zegde de FIFA na lang getreuzel toe de kwestie te zullen oplossen. Na een jarenlange procedure, stuitende uitwassen en een even lange agressieve Israëlische lobby om de Palestijnen hun recht te onthouden, heeft de FIFA afgelopen week de Israëlische argumentatie omarmd en verdere beraadslaging onmogelijk gemaakt. 

Politiek besluit 

In een verklaring definieert de FIFA het internationaal recht als niet van toepassing op haar overwegingen, en stelt ze dat de Israëlische bezetting van de Palestijnse Westelijke Jordaanoever – waar de zes Israëlische clubs hun wedstrijden afwerken – een ‘politieke kwestie’ is waarin de FIFA zich ‘neutraal’ wil opstellen. 

Ook stelt de organisatie dat ingrijpen in de ‘voetbal-status quo’ – de term waarmee de FIFA de huidige illegale situatie duidt – zou kunnen leiden tot ‘verslechtering van de situatie van het voetbal’ in de regio, waardoor de FIFA de belangen van de voetbalsport zou schaden. Nadere uitleg over deze cryptische formulering werd niet geboden. 

Op grond van deze overwegingen ziet de FIFA af van een besluit over de door de Palestijnse bond aangespannen zaak, en heeft de organisatie besloten het onderwerp niet meer in behandeling te nemen totdat de ‘juridische kaders’ (het internationaal recht) en de feitelijke situatie (de Israëlische bezetting) zich hebben gewijzigd.

Palestijns beroep

Anders dan door de organisatie gesuggereerd heeft de FIFA hiermee een bij uitstek politiek besluit genomen en daartoe de eigen reglementen terzijde geschoven. Daarnaast tracht de FIFA elke vorm van protest van de aangesloten nationale bonden te voorkomen door het FIFA-congres te verbieden de kwestie nog te agenderen.

De Palestijnse voetbalbond heeft aangekondigd het FIFA-besluit aanhangig te maken bij het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS), dat zich naar verluidt in januari zal uitspreken. De FIFA heeft bij monde van topman Gianni Infantino laten weten dat besluit te zullen respecteren. 

De Palestijnen kunnen zich beroepen op grote steun voor hun eisen, die onder meer tot uitdrukking komt in de campagne Red Card Israel

Steun ons / Samen kunnen we een rechtvaardige uitkomst van de kwestie-Palestina/Israël afdwingen. U kunt onze activiteiten versterken of ons werk financieel ondersteunen.

Het probleem is allang niet meer de bezetting. Het probleem is het gedogen ervan.

Ramsey Nasr Schrijver / dichter / acteur

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy