Marwan Barghouti 31 mei 2017 Lees meer over

Hongerstaking wordt hervat als Israël afspraken niet nakomt

De hongerstaking van Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen is stilgelegd om Israël de kans te geven de gemaakte afspraken na te komen. Gebeurt dat niet, dan wordt de staking hervat. Aldus stakingsleider Marwan Barghouti.

De hongerstaking van Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen is niet beëindigd, maar stilgelegd om Israël de kans te geven de gemaakte afspraken na te komen. Gebeurt dat niet, dan wordt de staking hervat. Aldus stakingsleider Marwan Barghouti in een dinsdag uitgegeven verklaring.

Stakingsleider Marwan Barghouti.

De bijna zes weken durende hongerstaking van Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenschap werd in de vroege uren van zaterdag beëindigd na intensieve onderhandelingen met de Israel Prison Service (IPS). In eerste instantie bestond onduidelijkheid over de behaalde resultaten, maar zondag werden tijdens een persconferentie details vrijgegeven. Volgens Issa Qaraqe, namens de Palestijnse Autoriteit (PA) wakend over de belangen van de Palestijnse gevangenen, zou door Israël aan 80 procent van de eisen zijn voldaan. De resultaten zijn opgesomd in een lijst van 19 concrete afspraken. Daarnaast zouden afspraken zijn gemaakt voor verdere onderhandelingen tussen de IPS en de gevangenen.

Uit het overzicht van de afspraken blijkt dat die vooral betrekking hebben op verbetering van het dagelijks leven van de gevangenen. Nieuws over de gestelde eisen op het gebied van onder andere deportatie – het verplaatsen van gevangenen van Palestina naar Israël –, ‘administratieve detentie’ en geïsoleerde opsluiting ontbreekt. In zijn gisteren gepubliceerde verklaring stelt Barghouti dat komende dagen verder wordt onderhandeld over ‘alle onderwerpen, zonder uitzondering’. Hij noemt de staking een ‘turning point’ in de relatie tussen de Palestijnse gevangenen en het Israëlische gevangeniswezen, en benadrukt dat inbreuk op de rechten van de gevangenen of de gemaakte afspraken niet zullen worden geaccepteerd. Hervatting van de staking is dan een reële optie.

Barghouti stelt dat de hongerstaking mede ten doel had om Israël te dwingen het internationaal recht te respecteren in zijn omgang met Palestijnse gevangenen. Daarbij wijst hij expliciet op de deportatie van Palestijnen vanuit hun eigen land naar dat van de bezetter – een praktijk die neerkomt op schending van de Vierde Conventie van Genève. Vanuit die realiteit eist Barghouti dat de Palestijnse gevangenen worden erkend als krijgsgevangenen of politieke gevangenen.

‘Terroristen’

Van Israëlische zijde wordt ontkend dat met de Palestijnse hongerstakers is onderhandeld en dat toezeggingen voor een menswaardiger behandeling zijn gedaan. In een aan de staking gewijd debat in het Israëlische parlement bleek opnieuw hoe ver Israël is komen af te staan van algemeen geaccepteerde waarden. Over de Palestijnse gevangenen – onder wie honderden kinderen en talloze onschuldigen – wordt standaard gesproken in termen van ‘terroristen’. Een parlementslid stelde zonder gêne dat Israël er goed aan doet om elke ‘terrorist’ een kogel door het hoofd te jagen. In zijn verklaring wees Barghouti al op de barre omstandigheden die de hongerstakers te verduren kregen. Niet alleen werden velen in geïsoleerde opsluiting geplaatst, ook werden hen alle persoonlijke bezittingen afgenomen. De Israëlische krant Haaretz publiceerde eerder deze week een schokkende analyse [betaalmuur] van het Israëlische beleid om Palestijnen die ‘verdacht’ gedrag vertonen als ‘potentiële terroristen’ op te pakken. Een jonge Palestijnse vrouw werd acht maanden in administratieve detentie geplaatst omdat ze haar bij een auto-ongeluk omgekomen echtgenoot op Facebook een ‘martelaar’ had genoemd.

In Nederland is weinig aandacht besteed aan de Palestijnse hongerstaking. Alleen de Volkskrant publiceerde tijdens de staking een genuanceerd artikel. Andere media verlieten zich op berichten van persbureaus over de afloop van de staking en gaven daar hun eigen invulling aan.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy