Voldongen feiten 10 augustus 2017 Lees meer over

Inbeslagname van zonnepanelen door Israël is dagelijkse praktijk

Opnieuw is een Palestijns dorp door de Israëlische autoriteiten van zijn zonnepanelen beroofd. Klein nieuws, ware het niet dat het model staat voor een brede dagelijkse realiteit. 

Schooltje in Abu Nuwar.

Opnieuw is een Palestijns dorp door de Israëlische autoriteiten van zijn zonnepanelen beroofd. Klein nieuws, ware het niet dat het model staat voor een brede dagelijkse realiteit.

De Israëlische autoriteiten hebben gisteren beslag gelegd op een aantal zonnepanelen in het door Palestijnse bedoeïenen bewoonde dorp Abu Nuwar. Dit in de wetenschap dat de dorpsgemeenschap een verzoekschrift had ingediend om de inbeslagname te voorkomen, en in strijd met de regels die voorschrijven dat een juridische uitspraak dient te worden afgewacht. Een uur na de inbeslagname vonniste het hooggerechtshof in Jeruzalem dat de confiscatie diende te worden uitgesteld.

Voldongen feiten

Abu Nuwar ligt in het gebied E1 (East One) van de door Israël bezette Palestijnse Westelijke Jordaanoever, ingeklemd tussen Jeruzalem en de illegale Israëlische kolonie Ma’aleh Adumim. De zonnepanelen dienden om twee schooltjes van elektriciteit te voorzien.

De door de dorpelingen in de arm genomen jurist Ala’ Mahagna beschreef de inbeslagname tegenover de Israëlische krant Haaretz (€) als gangbare methode om ‘voldongen feiten te creëren’ en als typisch voorbeeld van de Israëlische bezetting, waaronder Palestijnen als ‘niet bestaand’ worden beschouwd.

De Israëlische autoriteiten verweerden zich met het argument dat de zonnepanelen feitelijk ‘illegale bouwsels’ waren, waarvoor door de bezetter geen vergunning was afgegeven. Het feit dat een juridische uitspraak had dienen te worden afgewacht werd afgedaan met de stelling dat ‘handhaving van de wet’ vooropstaat.

Dagelijkse realiteit

Inbeslagnames van zonnepanelen en andere voorzieningen, maar ook de afbraak van huizen, schuren en andere bouwsels, zijn aan de orde van de dag. Frequent worden daarbij projecten gesloopt die met financiële hulp van onder meer de EU tot stand zijn gebracht. Eind juni namen Israëlische bezettingstroepen in het Palestijnse dorp Jubbah al-Dhib 96 door Nederland gefinancierde zonnepanelen in beslag. Deze week lieten de ministers Koenders en Ploumen weten dat Israël de panelen zal retourneren.

Het beleid van Israël is erop gericht om de inwoners van bezet Palestina het leven onmogelijk te maken. Voor elk bouwwerk dienen zij een vergunning aan te vragen bij de bezettingsautoriteiten, die in de regel niet wordt verleend. Talloze Palestijnse dorpen zijn niet aangesloten op het elektriciteitsnet of andere voorzieningen, terwijl de omringende, op Palestijns land gebouwde illegale Israëlische kolonies baden in het licht. Het dorp Jubbah al-Dhib vecht al veertig jaar voor aansluiting op het elektriciteitsnet, maar alle verzoeken werden door Israël afgewezen.

Onder internationaal recht heeft Israël als bezetter de verplichting om de lokale Palestijnse bevolking basisvoorzieningen te garanderen. In de praktijk gebeurt al decennia het tegendeel. Waar de inwoners van Jubbah al-Dhib het ‘geluk’ hadden dat een Europees land het voor hen opnam, hebben de bedoeïenen van Abu Nuwar dat geluk niet. En met hen de meeste andere dorpelingen die hun schaarse bezittingen door Israël gesloopt zien worden. Zolang de wereld dit accepteert zal aan hun lot niets veranderen.

Steun ons / Samen kunnen we een rechtvaardige uitkomst van de kwestie-Palestina/Israël afdwingen. U kunt onze activiteiten versterken of ons werk financieel ondersteunen.

Zonder rechtvaardigheid is er in het vredesproces geen vooruitgang mogelijk.

Tineke Lodders Politica

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy