Israël specificeert welke ‘boycot-activisten’ het land niet meer in mogen

Mensen die waar ook ter wereld pleiten voor een boycot van Israëls illegale nederzettingen komen Israël niet meer in. Dat blijkt uit een toelichting van de Israëlische regering, daags nadat vijf Amerikanen, onder wie drie joden, in opdracht van Israël werden belet naar Tel Aviv te vliegen.

BDS-demonstranten in Frankrijk.

De Israëlische regering bevestigde dat de vijf Amerikanen die maandag op de luchthaven van Washington door de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa werden belet hun vlucht naar Tel Aviv te nemen, uit Israël zijn geweerd op grond van in juni in werking getreden wetgeving. Die bepaalt dat personen ‘die een publieke oproep tot een boycot hebben gedaan of hebben toegezegd aan zo’n boycot deel te nemen’ voortaan persona non grata zijn.

Onder de vijf waren drie joodse afgevaardigden van de organisatie Jewish Voice for Peace, alsmede afgevaardigden van de Presbyterian Peace Fellowship en de American Muslims for Palestine. Elk van deze organisaties heeft steun uitgesproken aan de oproep van circa 170 Palestijnse maatschappelijke organisaties om Israël door middel van boycots, desinvesteringen en sancties (BDS) te dwingen de rechten van het Palestijnse volk te respecteren.

In een gemeenschappelijke verklaring stelden de ministers Dery van Binnenlandse Zaken en Erdan van Strategische Zaken dat de vijf deel uitmaakten van ‘een delegatie van extremistische boycot-organisaties die tot doel hebben Israël te beschadigen’. Minister Erdan voegde daaraan toe dat dergelijke organisaties een gevaar vormen voor Israëls ‘nationale veiligheid’.

Boterzachte criteria

In een toelichting op de wetgeving bevestigden de ministers dat ‘boycot-activisten wier voornaamste doel is de staat Israël tegen te werken’ voortaan uit Israël zullen worden geweerd. Concreet betekent het dat mensen die zich waar ook ter wereld publiekelijk uitspreken voor een boycot van Israëls illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied, het gerede risico lopen het land – en daarmee ook bezet Palestina – niet meer in te komen. Zij moeten er rekening mee houden dat zij, zoals de vijf Amerikanen, in opdracht van Israël zullen worden verhinderd aan boord te gaan van een geboekte vlucht naar Tel Aviv.

Eerder dit jaar werd bekend dat het ministerie van Strategische Zaken een speciale afdeling in het leven heeft geroepen om een zwarte lijst van ‘boycot-activisten en -organisaties’ op te stellen. Het ministerie kondigde aan de lijst met organisaties binnenkort te zullen publiceren. Vooruitlopend daarop werden nu de criteria geopenbaard die daarbij worden gehanteerd.

Daaruit blijkt dat personen met belangrijke functies in organisaties die ‘actief, consistent en voortdurend’ tot een boycot oproepen een bezoek aan Israël voortaan kunnen vergeten. Hetzelfde geldt voor personen die niet tot de organisaties behoren, maar namens hen actief zijn. Daarnaast worden ‘individuele activisten die een belangrijke rol in de boycot-beweging spelen’ uit Israël en de bezette gebieden geweerd. Ook het zogenoemde ‘establishment’ blijft niet gespaard: publieke figuren (zoals burgemeesters) die zich openlijk voor een boycot van de illegale nederzettingen uitspreken komen Israël en Palestina niet meer in.

De gepubliceerde criteria zijn boterzacht. Ze bieden alle ruimte om iedereen die BDS-maatregelen tegen Israëls illegale bezettings- en koloniseringspolitiek bepleit uit het land te weren. ‘Activisten’ in alle soorten en maten, joods of niet joods, moeten er rekening mee houden door de Israëlische boycot te kunnen worden getroffen.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy