The Rights Forum 2 juni 2019

Jan Keulen vertrekt, Gerard Jonkman nieuwe directeur

Per 1 juni heeft The Rights Forum een nieuwe directeur. Jan Keulen treedt terug, Gerard Jonkman volgt hem op.

Gaza, november 2012. Na een Israëlisch bombardement op een Palestijns televisiestation wijzen journalisten Jan Keulen (rechts) op de schade.

Jan Keulen zag zich om persoonlijke redenen gedwongen te stoppen met zijn werk voor The Rights Forum. Zijn besluit werd met een combinatie van spijt en begrip ontvangen door bestuur en werkorganisatie. Spijt, omdat The Rights Forum onder leiding van Jan een snelle ontwikkeling doormaakte. Begrip, omdat Jan geliefd is en wij hem het beste gunnen.

Jan heeft zich de afgelopen jaren met hart en ziel ingezet voor The Rights Forum. Bij zijn aantreden drie jaar geleden kreeg hij van het bestuur het mandaat The Rights Forum te veranderen van een low profile advocacy-organisatie in een meer naar buiten gerichte organisatie. Die transformatie heeft hij met succes tot stand gebracht.

Onder zijn inspirerende leiding is The Rights Forum uitgegroeid tot een krachtige en herkenbare organisatie. Naast informatie-uitwisseling met politici in Den Haag is de organisatie zich gaan richten op het informeren van het publiek via onze website, sociale media en nieuwsbrief. Inmiddels worden via deze kanalen wekelijks tienduizenden mensen op de hoogte gehouden van ontwikkelingen rond het thema Palestina/Israël.

Daarnaast werd het publiek door middel van presentaties op allerlei plaatsen in Nederland directer betrokken bij ons streven naar een rechtvaardiger Nederlands beleid. Een van de vele voorbeelden van dergelijke activiteiten is het door Jan gecoördineerde Henri Veldhuis Symposium, dat eind maart in Culemborg plaatsvond. Verder heeft The Rights Forum de afgelopen jaren door het aangaan van samenwerkingsverbanden met diverse organisaties nieuwe activiteiten kunnen ontwikkelen.

Gerard Jonkman is door het bestuur benoemd tot opvolger van Jan. Gerard (1965) werkt sinds 2017 als advocacy/project officer voor The Rights Forum. Hij werkte eerder in Libanon en Pakistan voor Artsen zonder Grenzen en het Nederlandse Rode Kruis.

Bestuur en werkorganisatie zijn Jan enorm dankbaar voor zijn bijzondere inzet en de inspirerende wijze waarop hij de afgelopen jaren leiding heeft gegeven aan The Rights Forum. Wij hopen de komende jaren, in welke hoedanigheid ook, nog regelmatig gebruik te kunnen maken van zijn ervaring en kwaliteiten. Maar bovenal wensen we hem veel geluk, plezier en rust in zijn geliefde Groningen.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy