ELSC 9 juli 2020 Lees meer over

Juridische steun bij de strijd voor Palestijnse rechten

Het European Legal Support Centre (ELSC) biedt juridische ondersteuning aan Europese burgers en organisaties die pleiten voor de rechten van de Palestijnen. In Duitsland werden de eerste drie rechtszaken gewonnen.

Demonstratie voor Palestijnse rechten op de Dam in Amsterdam. © Samidoun

In januari 2019 werd door The Rights Forum, in samenwerking met het Palestijnse netwerk van maatschappelijke organisaties PNGO en Europese juristen, een unicum bereikt: de oprichting van een organisatie voor professionele juridische ondersteuning aan organisaties en burgers die in Europa opkomen voor de rechten van de Palestijnen.

Het European Legal Support Center (ELSC) treedt op tegen willekeurige beperking en strafbaarstelling van wettige maatschappelijke belangenbehartiging en humanitair werk. Ook ontwikkelt het juridische instrumenten en strategieën om campagnes van maatschappelijke organisaties te ondersteunen.

Repressiecampagne

In de afgelopen decennia is het maatschappelijk protest tegen Israëls schendingen van het internationaal recht en de Palestijnse mensenrechten sterk toegenomen. Dat heeft geleid tot een ongekende repressiecampagne – door Israël, maar ook door Europese parlementen, regeringen en media –, bedoeld om die protesten de kop in te drukken.

De repressie richt zich tegen burgers en organisaties die opkomen voor Palestijnse mensenrechten, maar ook tegen NGO’s en instellingen die humanitaire hulp verlenen. Zij staan bloot aan belastering met valse beschuldigingen van antisemitisme of steun voor terrorisme, uitsluiting van culturele of academische evenementen, opheffing van bankrekeningen en het ontzeggen van toegang tot financiële diensten, alsmede aan beperkende wet- en regelgeving.

Deze beperkende maatregelen – samen te vatten onder de noemer ‘krimpende ruimte(shrinking space) voor maatschappelijk protest – worden door ELSC gedocumenteerd en geanalyseerd. De gegevens worden opgenomen in overzichten waarin incidenten, beleid, wetgeving en jurisprudentie per land zijn samengebracht.

Inbreuk op grondrechten

Met de lastercampagnes en discriminerende maatregelen wordt inbreuk gemaakt op de grondrechten van vrijheid van meningsuiting en vergadering. Ter bescherming daarvan zijn door ELSC juridische strategieën ontwikkeld, op basis waarvan in 2019 in Duitsland drie rechtszaken werden gewonnen. In alle gevallen oordeelden de rechters dat opgelegde beperkingen aan activisten die de Palestijnse BDS-beweging steunen in strijd zijn met het grondwettelijke recht op gelijkheid en de vrijheid van meningsuiting en vergadering.

Door het steunen en faciliteren van dergelijke rechtszaken, en door het organiseren van juridische trainingen en seminars voor mensenrechtenverdedigers, probeert ELSC samenlevingen te versterken in hun verzet tegen partijen die betrokken zijn bij Israëls schendingen van Palestijnse mensenrechten.

ELSC ontwikkelt daartoe een nieuwe website die naar verwachting in september of oktober online gaat. Op de huidige website staat een beknopte presentatie van de activiteiten van de organisatie, en kan het jaarverlag 2019 worden gelezen. Geïnteresseerden kunnen zich abonneren op de ELSC-nieuwsbrief.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy