Nieuwsoverzicht 8 februari 2017

’Landroofwet’ voorgelegd aan Israëlische Hooggerechtshof

Twee mensenrechtenorganisaties dienden vandaag een petitie in bij het Israëlische Hooggerechtshof tegen de eergisteren aangenomen “regularisatiewet”.

De mensenrechtenorganisaties Adalah en JLAC (Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center) hebben vandaag een petitie ingediend bij het Israëlische Hooggerechtshof om de eergisteren door de Knesset aangenomen “regularisatiewet”, beter bekend als de “landroofwet”, nietig te laten verklaren. Zij deden dat uit naam van een groot aantal Palestijnse gemeenten in door Israël bezet gebied, op wier grondgebied Israël “nederzettingen” heeft gevestigd.

“Deze brede en gevaarlijke wet staat de onteigening toe van grote stukken privégrond van Palestijnen, en is een schending van hun eigendomsrechten”, verklaarde Suhad Bishara van Adalah in een toelichting.

Bishara beklemtoonde dat de wet ook in strijd is met het internationaal recht en de in december aangenomen Veiligheidsraadresolutie 2334, waarin Israël wordt gemaand zijn illegale kolonisering van Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever direct te staken. “Bovendien is het overbrengen van haar burgerbevolking door een bezettende mogendheid naar bezet gebied volgens het ‘Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof’ een oorlogsmisdaad.”

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy