Netanyahu kondigt ‘duizenden nieuwe woningen’ in illegale kolonie aan

Israël gaat zijn illegale kolonie Ma’ale Adumim op de Palestijnse Westelijke Jordaanoever fors uitbreiden. Opnieuw laat het land blijken er alles voor over te hebben een tweestatenoplossing en het perspectief op vrede de nek om te draaien.

De illegale Israëlische kolonie Ma’ale Adumim.

‘Duizenden nieuwe appartementen’ komen er in de illegale ‘nederzetting’ Ma’ale Adumim. Die aankondiging deed premier Benjamin Netanyahu dinsdag tijdens een bezoek aan de Israëlische kolonie op de bezette Westelijke Jordaanoever. De stad (ca. 40 duizend inwoners) zal ook ‘altijd deel blijven uitmaken van Israël’, zei hij in een nieuwe demonstratie van minachting voor de Palestijnen, de internationale gemeenschap en het perspectief op vrede.

Uitbreiding illegale kolonies

Nog geen week na zijn provocerende toespraak tijdens de officiële viering van vijftig jaar bezetting en kolonisering van Palestijns gebied (‘Wij gaan hier nooit meer weg!’), doet Netanyahu er met zijn aankondiging nog een schepje bovenop. Kondigde hij vorige week al de bouw van 3330 woningen voor kolonisten aan, nu komt daar de uitbreiding van Ma’ale Adumim met duizenden woningen, een industriële zone en bijbehorende infrastructuur bij.

Daarnaast schaarde Netanyahu zich demonstratief achter een wetsvoorstel waarmee Ma’ale Adumim en een reeks andere illegale ‘nederzettingen’ (19 in totaal, met gezamenlijk circa 150 duizend inwoners) bij de gemeente Jeruzalem worden gevoegd, terwijl een aantal verpauperde Palestijnse wijken van Jeruzalem wordt afgestoten. Met dit ‘Greater Jerusalem Plan’ wil Israël een joodse bevolkingsmeerderheid in bezet Palestijns Oost-Jeruzalem creëren, terwijl het stadsdeel gelijktijdig door een ring van nederzettingen wordt afgesneden van de Westelijke Jordaanoever. Het ontruimen en slopen van in de weg liggende Palestijnse dorpen, met name in het zogeheten East One (E1)-gebied tussen Jeruzalem en Ma’ale Adumim, maakt deel uit van de plannen. Het dorp Khan al-Ahmar zal als eerste worden ontruimd. De bewoners hebben al een nieuwe woonplaats toegewezen gekregen: naast de vuilnisbelt van Abu Dis.

Inmiddels heeft Israël ook een begin gemaakt met de aanleg van het oostelijke deel van een ringweg rond Jeruzalem, die door het E1-gebied loopt. Al jaren wil Israël de Palestijnse gemeenschappen uit E1 verwijderen en het gebied bebouwen, en zodoende Jeruzalem en Ma’ale Adumim op elkaar aansluiten. Daarmee zouden het noordelijke en zuidelijke deel van de Westelijke Jordaanoever goeddeels van elkaar worden gescheiden, en zou een aaneengesloten Palestijnse staat, zoals voorzien in de tweestatenoplossing, volstrekt onmogelijk worden. Tot dusver heeft de internationale gemeenschap Israël van het overnemen van E1 kunnen weerhouden, maar sinds het aantreden van Donald Trump trekt het zich alleen nog iets van hem aan; zolang de Amerikaanse president het niet expliciet verbiedt, gaat Israël zijn gang. Dat Trump Netanyahu intussen als een grotere dwarsligger voor het bereiken van vrede beschouwt dan president Mahmud Abbas van de Palestijnse Autoriteit (PA) wekt geen verbazing.

Religieuze missie

Al maanden grijpt Netanyahu iedere gelegenheid aan om de wereld ervan te overtuigen dat Israël zijn koloniale bezettingspolitiek in hoog tempo zal voortzetten, mensenrechtenschendingen en onderdrukking van de Palestijnen inbegrepen. Steeds luider verkoopt hij die onderneming als een religieuze missie: de illegale en gewelddadige kolonisering van Palestijns grondgebied is geen oorlogsmisdaad, zoals in het statuut van het Internationaal Strafhof omschreven, maar de realisering van een belofte van God aan ‘het joodse volk’.

Netanyahu stelt het Oude Testament boven de Conventies van Genève, een opvatting die in Nederland wordt gedeeld door onder meer de ChristenUnie en de SGP, die daarmee op hun beurt de spot drijven met het internationaal recht en onze Grondwet. In dit heilige licht resteert voor de Palestijnen een plekje in de coulissen van hun eigen land. Gaan ze daarmee akkoord, dan is Netanyahu bereid ‘over vrede te onderhandelen’. Gaan ze niet akkoord, dan wacht hen eeuwige onderdrukking.

Schending bindende VN-resoluties

Israël trekt zich evenmin iets aan van bindende resoluties van de VN-Veiligheidsraad, zoals resolutie 2334 van 23 december 2016. In zijn recente verslag over de implementatie van deze resolutie uitte Nickolay Mladenov, de Speciale VN-Coördinator voor het Vredesproces, bikkelharde kritiek op Israëls koloniseringspolitiek:

Continuing settlement expansion, most notably during this period in occupied East Jerusalem, is making the two-state solution increasingly unattainable and undermining Palestinian belief in the international peace efforts. In addition to illegal settlements, the practice of demolishing Palestinian structures in the West Bank, including East Jerusalem, and displacing Palestinians undermines the prospects of peace.

In navolging van secretataris-generaal Antonio Guterres van de VN riep Mladenov de internationale gemeenschap op om in actie te komen; die gemeenschap heeft een ‘verplichting’, stelde hij. Op zijn beurt betitelde Netantahu de VN onlangs in zijn toespraak tot de Algemene Vergadering als ‘epicentrum van het wereldwijde antisemitisme’. Het is een bekende reflex van de premier en zijn aanhangers: wie het waagt de Israëlische politiek te bekritiseren wordt uitgemaakt voor antisemiet of op z’n minst anti-Israël.

Eénstaatoplossing

De Palestijnse Autoriteit leverde harde kritiek op Netanyahu’s toespraak in Ma’ale Adumim. Woordvoerder Nabil Shaath beschuldigde Netanyahu van het welbewust vernietigen van de tweestatenoplossing:

This is an attempt by Netanyahu to destroy the two-state solution and a clear refusal of any attempt to revive the peace process.

Tijdens zijn recente toespraak tot de Algemene Vergadering van de VN stelde president Abbas onlangs al dat het moment nadert om de aandacht te verleggen naar de éénstaatoplossing. Nu Israël het laatste perspectief op de tweestatenoplossing de nek omdraait, rest de Palestijnen geen andere keus dan een strijd voor gelijke rechten voor joden en Palestijnen in een gemeenschappelijke staat.

Het is een optie die Netanyahu even zo hard uitsluit als de tweestatenoplossing. Eerder dit jaar stelde hij:

I said it before, and I will repeat it here again: I don’t want to annex close to 2.5 millions Palestinians to Israel. I do not want them to be our subjects.

De Israëlische voldongen-feit-politiek is een recept voor nog verder groeiende uitzichtloosheid en geweld. Het is aan de internationale gemeenschap om dat te voorkomen.

Steun ons / Samen kunnen we een rechtvaardige uitkomst van de kwestie-Palestina/Israël afdwingen. U kunt onze activiteiten versterken of ons werk financieel ondersteunen.

Het probleem is allang niet meer de bezetting. Het probleem is het gedogen ervan.

Ramsey Nasr Schrijver / dichter / acteur

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy