Strafhof 25 september 2017 Lees meer over

Nieuw materiaal voor onderzoek naar Israëlische oorlogsmisdaden

Vier Palestijnse organisaties hebben het Internationaal Strafhof nieuw materiaal overhandigd om hun beschuldiging te onderbouwen dat Israël oorlogsmisdaden en misdrijven tegen de menselijkheid begaat. De organisaties willen dat het Strafhof eindelijk een volwaardig onderzoek start naar Israëlische misdaden tegen de Palestijnen.

Vier Palestijnse organisaties hebben het Internationaal Strafhof nieuw materiaal overhandigd om hun beschuldiging te onderbouwen dat Israël oorlogsmisdaden en misdrijven tegen de menselijkheid begaat. De organisaties willen dat het Strafhof eindelijk een volwaardig onderzoek start naar Israëlische misdaden tegen de Palestijnen.

Afgelopen week hebben vier Palestijnse mensenrechtenorganisaties – Al-Haq, Al-Mezan, Addameer en het Palestinian Center for Human Rights (PCHR) –  het Internationaal Strafhof nieuw materiaal ter beschikking gesteld ter onderbouwing van hun claim dat Israël zich bezondigt aan oorlogsmisdaden en misdrijven tegen de menselijkheid.

Shawan Jabarin, directeur van Al-Haq, bij het Internationaal Strafhof.

Israëlische misdaden

In een zevenhonderd pagina’s tellend dossier gaan de organisaties in op de effecten van Israëls koloniseringspolitiek, die neerkomt op uitbreiding van Israëlisch territorium en de verandering van de bevolkingssamenstelling in bezet Palestijns gebied. De met die politiek samenhangende schendingen van het internationaal recht en de rechten van de Palestijnen worden in het dossier uitgebreid gedocumenteerd.

Het overlegde materiaal omvat vier categorieën: vervolging en apartheid; deportatie van Palestijnen en inname van hun plaats door Israëlische kolonisten; grootschalige destructie, plundering en toe-eigening van Palestijnse eigendommen; en het welbewust doden van driehonderd Palestijnen door Israëlische bezettingstroepen.

Met het nieuwe materiaal willen de organisaties het Internationaal Strafhof (International Criminal Court, ICC) ertoe bewegen eindelijk een formeel onderzoek te openen naar door Israël begane misdaden tegen de Palestijnen. Het in Den Haag gevestigde Strafhof werkt al sinds 16 januari 2015 aan een verkennend onderzoek, waarin materiaal wordt verzameld dat een volwaardig onderzoek kan rechtvaardigen. De indruk bestaat dat het verkennende onderzoek wordt vertraagd door externe tegenwerking.

Eerdere dossiers

Dit was al het vierde dossier dat de vier organisaties aan het ICC overhandigden. Drie eerdere dossiers bevatten aanwijzingen voor Israëlische misdaden tegen de bevolking van de Palestijnse Gazastrook, waaronder misdaden begaan tijdens de Israëlische militaire campagne van zomer 2014.

In juli van dit jaar klaagde een afvaardiging van de Palestijnse civil society Israël bij hetzelfde Strafhof aan voor drie misdaden: de blokkade van Gaza, de kolonisering van Palestina, en de militaire campagne tegen Gaza in 2014. In augustus riep de organisatie Defense for Children – Palestine (DCIP) het Strafhof middels een petitie op tot actie tegen het collectief straffen van de bevolking van de Gazastrook, waarvan 800 duizend kinderen het slachtoffer zijn.

Steun ons / Samen kunnen we een rechtvaardige uitkomst van de kwestie-Palestina/Israël afdwingen. U kunt onze activiteiten versterken of ons werk financieel ondersteunen.

Zonder rechtvaardigheid is er in het vredesproces geen vooruitgang mogelijk.

Tineke Lodders Politica

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy