Nieuwsoverzicht 22 februari 2017

Nieuwe wet tegen Israëlische bedrijven die nederzettingen mijden

Israëlische bedrijven die geen goederen of diensten leveren aan de illegale nederzettingen, moeten dat voortaan duidelijk en zichtbaar communiceren.

Laten ze dat na, dan kunnen gedupeerden een hoge schadevergoeding eisen.

Dat bepaalt een wet, die het Israëlische parlement op 20 februari jl. heeft aangenomen. De wet is een aanvulling op een bestaande wet, die discriminatie op grond van geslacht en religie verbiedt, schrijven Haaretz en de Times of Israel. Daar is nu het criterium “woonplaats” aan toegevoegd.

De wet vermeld expliciet dat hij ook van toepassing is op de illegale Israëlische nederzettingen in bezet Palestina en is een reactie op de weigering van sommige Israëlische bedrijven om goederen te leveren of diensten te verlenen aan kolonisten in bezet gebied. Die mijden de nederzettingen, uit veiligheidsoverwegingen of op ideologische gronden.

Om “discriminatie” en “misleiding” van kolonisten te voorkomen, zijn deze bedrijven nu verplicht per mededeling in hun zaak kenbaar te maken dat zij de nederzettingen mijden. Dat moet “dicht bij iedere kassa, op een prominente plek” en minimaal op A4-formaat. Bedrijven die dat nalaten, kunnen worden veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van tienduizend shekel (ruim 2.500 euro) aan potentiële klanten die zich gedupeerd voelen.

Een van de indieners van de wet, Shuli Moalem-Refaeli van de ultranationalistische partij Het Joodse Huis, zinspeelde er bovendien op dat de wet kolonisten de mogelijkheid biedt een zwarte lijst op te stellen, die de basis kan vormen voor een boycot van bedrijven die afstand nemen van het nederzettingenbeleid.

Parlementariërs van de Verenigde Lijst, een lijstverbinding van vier Palestijns-Arabische partijen, uitten scherpe kritiek op de wet. Onder verwijzing naar de onlangs aangenomen “landroofwet”, stelden zij dat de wet “deel uitmaakt van een hele serie wetten die zijn bedoeld om de feitelijke annexatie van de nederzettingen dichterbij te brengen”.

Het nederzettingenproject gaat hand in hand met de diefstal van Palestijns land en vormt een schending van het internationaal recht, en de nederzettingen kunnen niet op één lijn worden gesteld met het grondgebied van de staat Israël, betoogden zij. “Wij zijn tegen een wet waarmee wordt geprobeerd de nederzettingen te normaliseren en een schijn van legitimiteit te geven.”

Word ook vriend / Met uw steun kunnen we ons blijven inzetten voor een rechtvaardige oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Helpt u ons dit doel dichterbij te brengen?

Ik koester een diepgewortelde hoop op vrede in het midden-oosten met gerechtigheid als basis.

Doekle Terpstra
Bestuurder

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy