Nieuwsoverzicht 8 maart 2017 Lees meer over
BDS

Nieuwe wet verbiedt voorstanders van BDS toegang tot Israël

Buitenlanders die enkel pleiten voor een boycot van producten uit de illegale Israëlische “nederzettingen” in bezet Palestina, kunnen een bezoek aan Israël voortaan vergeten.

Een 6 maart door het Israëlische parlement aangenomen wet geeft de Israëlische autoriteiten de mogelijkheid hen op een zwarte lijst te zetten en uit het land te weren. Daarmee wordt hen ook een bezoek aan de bezette Palestijnse gebieden onmogelijk gemaakt, aangezien die alleen via Israëlisch grondgebied of Israëlische grenscontrole bereikbaar zijn.

De wet is het nieuwste wapen in de Israëlische campagne tegen de beweging die Israël door middel van boycots, desinvestering en sancties (BDS) wil dwingen de rechten van de Palestijnen en het internationaal recht te respecteren. In een verklaring omschreef het parlement de kern van de wet als:

Een visum of een verblijfsvergunning van welke soort ook zal niet worden verstrekt aan een persoon die niet een Israëlisch staatsburger is of een verblijfsvergunning heeft, als die persoon of de organisatie of instelling waarin hij actief is welbewust een publieke oproep tot een boycot van de staat Israël heeft gedaan, of als die persoon heeft toegezegd aan zo’n boycot deel te nemen.

Net als in eerdere wetgeving wordt in de wet alle “gebied onder Israëlische controle” (in casu bezet Palestijns en Syrisch gebied) gerekend tot “de staat Israël”. Personen, organisaties en bedrijven die het internationaal recht en de internationale gedragscodes met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen respecteren, en op grond daarvan pleiten voor maatregelen tegen Israëls illegale bezetting en kolonisering van Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever, zijn een voornaam doelwit van de wet. Dat geldt ook voor de Palestijnen die zich met geweldloze middelen tegen Israëls bezettingspolitiek verzetten, zoals het Palestinian BDS National Committee; zij worden goeddeels afgesneden van contacten met hun bondgenoten in het buitenland.

Mensenrechtenorganisaties als Adalah en de Association for Civil Rights in Israel waarschuwen dat ook de tienduizenden Palestijnen die met een tijdelijke verblijfsvergunning bij familie of hun huwelijkspartner in Israël of bezet Oost-Jeruzalem verblijven slachtoffer van de wet kunnen worden. Ongewenste politieke opvattingen kunnen hun die verblijfsvergunning kosten.

In een scherp redactioneel commentaar wees de krant Haaretz eerder al op de gevolgen die de wet heeft voor progressieve joden die buiten Israël wonen en een boycot van de nederzettingen voorstaan: enerzijds hebben zij op grond van de “Wet op de Terugkeer” het recht zich in Israël te vestigen, anderzijds worden zij uit het land geweerd. De wet is “absurd”, concludeerde Haaretz, en “de werkelijke bedoeling ervan is het opleggen van sancties aan iedereen die Israëls bezettingspolitiek niet accepteert”.

De wet is een nieuw voorbeeld van de agressieve politiek die Israël op alle denkbare niveaus voert tegen critici van zijn desastreuze Palestina-politiek. Waar de Palestijnse BDS-beweging zich baseert op het internationaal recht, is Israëls BDS-politiek juist bedoeld om kritiek op zijn illegale beleid de kop in te drukken en elementaire rechten als de vrijheid van meningsuiting verder in te perken.

Kritische Israëlische mensenrechtenorganisaties en politici voorspellen dat Israël met de wet een nieuwe stap zet in de richting van een internationaal isolement, en daarmee de Palestijnse BDS-beweging juist in de kaart speelt. Knesset-lid Ayman Odeh van de Verenigde Lijst, een coalitie van vier Palestijnse partijen met dertien zetels in de Knesset, zei het als volgt:

Ik was twee weken geleden in de VS en zag daar duizenden joden die achter een boycot van de nederzettingen staan. Deze mensen zijn niet tegen de staat Israël, maar tegen de bezetting. Ikzelf ben tegen de bezetting en vóór een boycot van de nederzettingen, die een oorlogsmisdrijf vormen en berusten op de diefstal van land van particulieren. De bezetting zal er uiteindelijk toe leiden dat Israël overal als een melaatse wordt gezien.

Zijn partijgenoot Dov Khenin stelde:

Kijk naar de VN, naar de EU, kijk naar wat er in de internationale gemeenschap gebeurt. Wil je al die personen, organisaties en instellingen boycotten en hen de toegang tot Israël ontzeggen? De hele wereld stelt dat de nederzettingen illegaal zijn. In essentie versterk je met de wet de boycot van Israël.

Volgens Yousef Munayyer, directeur van de Amerikaanse US Campaign for Palestinian Rights, onderstreept Israël met de wet dat het geen democratie is:

Jarenlang heeft Israël geprobeerd zijn critici te delegitimeren door hen te associëren met geweld, en nu maakt het duidelijk dat zelfs degenen die oproepen tot geweldloos verzet in de vorm van BDS uit Palestina/Israël worden geweerd. Daarmee delegitimeert Israël zichzelf alleen maar verder, en onderstreept het tegenover de buitenwereld dat een staat die zelfs geen afwijkende, geweldloze opvattingen tolereert geen democratie is, maar juist fundamenteel op gespannen voet staat met de waarden van democratie en pluralisme.

Ook joodse vredesorganisaties luiden de alarmklok. Rebecca Vilkomerson, directeur van het Amerikaanse Jewish Voice for Peace:

Mijn grootouders liggen in Israël begraven, mijn echtgenoot en kinderen zijn Israëlische staatsburgers en ik heb drie jaar in Israël gewoond, maar deze wet zou me beletten het land te bezoeken vanwege mijn werk ter bevordering van Palestijnse rechten. De profilering en de ontzegging van toegang tot het land waarmee Palestijnen al lang te kampen hebben als zij naar Israël en bezet Palestina reizen, wordt nu uitgebreid en toegepast op iedere persoon die boycots of andere gewetensvolle activiteiten steunt in oppositie tegen het beleid van Israël.

Word ook vriend / Met uw steun kunnen we ons blijven inzetten voor een rechtvaardige oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Helpt u ons dit doel dichterbij te brengen?

Het probleem is allang niet meer de bezetting. Het probleem is het gedogen ervan.

Ramsey Nasr
Schrijver / dichter / acteur

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy