Gerucht 9 maart 2016

Obama overweegt voor vertrek vredesproces vlot te trekken

Obama zou overwegen ‘vredesproces’ vlot te trekken.

De Amerikaanse president Obama overweegt voor zijn aftreden het vastgelopen Israëlisch-Palestijnse vredesproces vlot te trekken. Dat meldt de Wall Street Journal. Obama zou dat doen om de kans op een duurzame oplossing van het conflict te vergroten, voordat zijn opvolger aantreedt. Eerder nam Frankrijk het initiatief voor een internationale vredesconferentie in de zomer, die het vredesproces een impuls zou moeten geven.

Obama zou overwegen een resolutie van de VN-Veiligheidsraad te steunen, waarin de principes voor een definitieve oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict worden opgesomd. Zo’n resolutie zou als opmaat kunnen dienen voor een doorstart van vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen, op basis van de principes in die resolutie.

Sdrot, 23 juli 2008: Barack Obama bezoekt Sderot.

De principes (“parameters”) zouden de twee-statenoplossing bekrachtigen, op basis van de grenzen van 1967, afspraken over landruil en een gedeeld Jeruzalem als hoofdstad van Israël en Palestina. Van de Palestijnen zou mogelijk gevraagd worden afstand te doen van het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen en Israël als “Joodse staat” erkennen.

Obama heeft nog geen besluit genomen, schrijft de Wall Street Journal. In plaats van een VN-Veiligheidsraadsresolutie te steunen zou hij ook een toespraak kunnen houden, waarin hij de Amerikaanse visie op een oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict uiteenzet. Dat zou minder politiek gewicht hebben dan een resolutie van de VN-Veiligheidsraadsresolutie.

Obama’s laatste optreden in september voor de Algemene Vergadering van de VN zou een platform kunnen bieden voor zo’n toespraak. In januari 2017 treedt Obama af.

Frankrijk zoekt intussen internationale steun voor zijn eigen diplomatiek initiatief, een grote vredesconferentie. Dat initiatief voorziet in drie stappen, meldde Haaretz: verkennend overleg met Israël en de Palestijnen en andere betrokken landen, een voorbereidende internationale bijeenkomst zonder Israël en de Palestijnen en een internationale vredesconferentie in Parijs. Aan die conferentie zouden Israël en de Palestijnen deelnemen, als opmaat voor een doorstart van vredesonderhandelingen.

Israël heeft sterk afwijzend op het Franse initiatief gereageerd, mede omdat Frankrijk heeft aangekondigd de staat Palestina te zullen erkennen wanneer de vredesconferentie mislukt. De Palestijnse Autoriteit heeft het Franse initiatief verwelkomd. Of president Obama dat initiatief wil versterken of ondermijnen, is onduidelijk.

Lees verder:

Obama may back UN resolution on Israeli-Palestinian conflict, Haaretz, 8 maart 2016White House Working on Renewed Mideast Peace Push, Wall Street Journal, 7 maart 2016France presents Middle East peace initiative to Israel, Haaretz, 16 februari 2016

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy