War on BDS 30 oktober 2017 Lees meer over

Ook Wisconsin sluit zich aan bij ‘Oorlog tegen BDS’

Als 24e Amerikaanse staat sluit Wisconsin de deur voor ‘Israël-boycotters’. Wie zaken wil doen met de staat of een van zijn organen, moet aantonen dat hij van boycot-smetten vrij is.

Gouverneur Scott Walker (links) bij de Klaagmuur, 2015.

De vrijdag jl. afgekondigde maatregel heeft de vorm van een verordening van gouverneur Scott Walker. Die trad hiermee in de voetsporen van de gouverneurs van Maryland en New York, die eerder decreten uitvaardigden waarmee het hun staten verboden werd commerciële banden te onderhouden met ‘Israël-boycotters’. In de overige 21 staten die dergelijke maatregelen hebben ingevoerd kwamen ze langs parlementaire weg tot stand.

De verordening van de Republikein Walker bepaalt dat geen enkel orgaan van de staat zakelijke relaties mag aangaan met een business entity (zakenpartner) ‘if that entity is engaging in a boycott of Israel’. Wat opvalt is dat de verordening niet van toepassing is op business entities die de illegale Israëlische kolonies (‘nederzettingen’) in bezet Palestijns gebied boycotten. Veel van de 24 staten – bijvoorbeeld Maryland, waar vorige week een verordening werd aangenomen – keren zich ook expliciet tegen boycots van de kolonies, maar Walker beperkt zich in zijn verordening tot boycots van Israël.

Wel keert Walker zich tegen de internationale BDS-beweging, die een boycot propageert van alle Israëlische en internationale bedrijven en instellingen die betrokken zijn bij schendingen van de (mensen)rechten van de Palestijnen. De beweging heeft volgens de verordening echter tot doel ‘conflict te doen ontbranden’. Het is een omkering van zaken waaraan alle 24 staten zich bezondigen: niet de veelzijdige Israëlische onderdrukking van de Palestijnen moet worden aangepakt, maar het Palestijnse en internationale verzet daartegen. Wie in solidariteit met de Palestijnse oproep tot BDS bijvoorbeeld weigert zaken te doen met de Israëlische militaire industrie, wordt door Wisconsin en de overige 23 staten op een zwarte lijst gezet en bestraft met een boycot.

Talloze lokale en nationale joodse organisaties complimenteerden Walker met zijn verordening. In veel commentaren passeren beschuldigingen aan het adres van de BDS-beweging de revue: de beweging zou Israël discrimineren en delegitimeren, niet voor de Palestijnen opkomen en gekant zijn tegen een rechtvaardige vrede. Het zijn de gebruikelijke verdachtmakingen van Israël en de internationale Israël-lobby in hun zelfverklaarde ‘Oorlog tegen BDS’. Kenmerkend is het commentaar van directeur Josh Block van The Israel Project, die stelt dat de BDS-beweging uit is op ‘de vernietiging’ van Israël:

The Israel Project is grateful to Governor Walker for his leadership in fighting against BDS discrimination. For years, Israel – and only Israel – has been targeted by this deceptive attempt to delegitimize its very right to exist. BDS proponents do not seek a better life for the Palestinians, nor do they aim to create a political environment favorable to a lasting peace between Israel and its neighbors. Their true aim is the destruction of the Jewish state.

Steun ons / Samen kunnen we een rechtvaardige uitkomst van de kwestie-Palestina/Israël afdwingen. U kunt onze activiteiten versterken of ons werk financieel ondersteunen.

Zonder rechtvaardigheid is er in het vredesproces geen vooruitgang mogelijk.

Tineke Lodders Politica

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy