Organisatie

Stichting The Rights Forum bestaat uit een vijfkoppig bestuur, een uiterst deskundige Raad van Advies (een netwerk van oud-ministers en rechtsgeleerden), en een professionele werkorganisatie. Dries van Agt is erevoorzitter van The Rights Forum.

Dries van Agt

Dries van Agt

Oprichter

Hij was van 1977 tot 1982 minister-president. Nadien was hij commissaris van de Koningin in Noord-Brabant en ambassadeur van de EU in Japan en de Verenigde Staten.

Theodora Siemons

Theodora Siemons

Bestuur

Theodora Siemons is toegepast taalkundige met als specialisatie Interculturele Communicatie. Ze is werkzaam als docententrainer en docent NT2. Siemons is teamlid van DocP.

Pieter Bekker

Pieter Bekker

Raad van advies

Pieter Bekker is volken­rechtsjurist en advocaat en hoogleraar inter­nationaal recht aan de University of Dundee, Schotland. Bekker doceerde aan de rechten­faculteit van Columbia University en was als stafjurist bij het Inter­nationaal Gerechtshof in Den Haag werkzaam.

Marcel Brus

Marcel Brus

Raad van advies

Marcel Brus is hoogleraar Internationaal Publiekrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is Director of Studies van de International Law Association (ILA) en was lid van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV). Brus doceerde eerder aan de universiteiten van Leiden en Oxford.

Cees Flinterman

Cees Flinterman

Raad van advies

Cees Flinterman is honorair hoogleraar rechten van de mens aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit Maastricht, lid van het VN-Comité inzake de Uitbanning van Discriminatie van Vrouwen en voormalig directeur van de landelijke Onderzoekschool Rechten van de Mens.

Egbert Myjer

Egbert Myjer

Raad van advies

Egbert Myjer was van 2004 tot 2012 rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Hij was tot 2012 ook bijzonder hoogleraar rechten van de mens aan de Vrije Universiteit. Hij is Commissioner van de International Commission of Jurists en lid van het bestuur van Amnesty International Nederland en van de UAF.

Bert de Vries

Bert de Vries

Raad van advies

Bert de Vries was fractie­voorzitter van het CDA in de Tweede Kamer, minister van Sociale Zaken en Werk­gelegenheid en partij­voorzitter van het CDA. Na zijn politieke loopbaan was hij hoogleraar financieel-economisch beleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Jaap Doek

Jaap Doek

Bestuur

Jaap Doek is emeritus hoogleraar familie- en jeugdrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij was lid en voorzitter van de VN-commissie voor de Rechten van het Kind. Jaap Doek adviseert diverse inter­nationale organisaties en landen ten aanzien van kinder­rechten. Hij droeg bij aan de oprichting van de inter­nationale kinder­rechten­organisatie Defence for Children, doceerde aan meerdere universiteiten en was president van de European Law Faculties Association (ELFA). Doek is voorzitter en secretaris van het bestuur van The Rights Forum.

Theo van Boven

Theo van Boven

Raad van advies

Theo van Boven is emeritus hoogleraar Inter­nationaal Recht aan de Universiteit Maastricht. Van Boven was Speciale Rapporteur inzake Martelingen voor de VN-Mensen­rechten­raad, Nederlands Vertegen­woordiger in de VN-Commissie Mensen­rechten en directeur van het Mensen­rechten­centrum van de VN.

Hedy d'Ancona

Hedy d'Ancona

Raad van advies

Hedy d’Ancona (PvdA) was lid van de Eerste Kamer en het Europees Parlement, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

André Nollkaemper

André Nollkaemper

Raad van advies

André Nollkaemper is hoogleraar Inter­nationaal Publiek­recht aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is Nollkaemper adviseur van Bohler Franken Koppen Wijngaarden advocaten en lid van de Advies Commissie voor Volken­rechtelijke Vraag­stukken.

Klaas de Vries

Klaas de Vries

Raad van advies

Klaas de Vries (PvdA) was lid van de Eerste Kamer en bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De Vries was minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Paul de Waart

Paul de Waart

Raad van advies

Paul de Waart is emeritus hoogleraar volkenrecht aan de Vrije Universiteit. De Waart was lid van de ‘Independent Fact Finding Commission on Gaza’ die onderzoek deed naar schendingen van het internationaal recht in Gaza in december 2008 en januari 2009.

Jaap Hamburger

Jaap Hamburger

Bestuur

Jaap Hamburger is voorzitter van stichting Een Ander Joods Geluid (EAJG).

Hans Jordens

Hans Jordens

Bestuur

Hans Jordens is na het voltooien van zijn studie theoretische natuurkunde als docent achtereenvolgens in het voortgezet onderwijs, de universiteit van Ouagadougou (Burkina Faso) en de laatste 30 jaar aan de rijksuniversiteit Groningen werkzaam geweest. Sinds 1971 is hij betrokken bij de Palestijnse zaak.

Laurens Jan Brinkhorst

Laurens Jan Brinkhorst

Raad van advies

Laurens Jan Brinkhorst (D66) was staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ambassadeur van de Europese Unie in Japan, minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, minister van Economische Zaken en fractievoorzitter van D66. In 2005 en 2006 was Brinkhorst vice-premier.

Koos van Dam

Koos van Dam

Raad van advies

Nikolaos (Koos) van Dam was Nederlands ambassadeur in Irak, Egypte, Turkije, Duitsland en Indonesië. Van Dam is Arabist, politicoloog en Midden-Oosten deskundige. Hij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam en publiceerde het boek “The Struggle for Power in Syria: Sectarianism, Regionalism, and Tribalism in Politics”. Van Dam is lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, Commissie Vrede en Veiligheid.

Tineke Lodders

Tineke Lodders

Raad van advies

Tineke Lodders (CDA) was voorzitter van ontwikkelings­organisatie ICCO, lid van de Eerste Kamer en vice- en waarnemend partijvoorzitter van het CDA.

Jan Pronk

Jan Pronk

Raad van advies

Jan Pronk was minister voor Ontwikkelings­samen­werking, minister van VROM, en lid van de Tweede Kamer. Pronk bekleedde de post van bijzonder VN-gezant voor Soedan. Hij is emeritus hoogleraar aan het Institute of Social Studies, voorzitter van het Inter­kerkelijk Vredes­beraad (IKV) en voorzitter van de Society for Inter­national Development (SID) te Rome.

Ghada Zeidan

Ghada Zeidan

Bestuur

Ghada Zeidan is een Palestijnse mensenrechtenverdediger en de oprichter en directeur van Palestine Link. Ze is expert in gender & ontwikkeling, conflicttransformatie & vredesopbouw en inclusief lokaal bestuur & burgerparticipatie, met een focus op de MENA-regio.

John Dugard

John Dugard

Raad van Advies

John Dugard was rechter ad hoc bij het Internationaal Gerechthof en Speciaal Rapporteur voor de Verenigde Naties. Voor de VN-Mensenrechtenraad rapporteerde hij over de mensenrechtensituatie in de bezette Palestijnse gebieden. Als hoogleraar internationaal recht was Dugard aan diverse universiteiten verbonden, waaronder de Universiteit Leiden, Princeton University, UC Berkeley en de universiteiten van New South Wales en Pretoria. Hij is lid van het Institut de Droit International.

Mairead Maguire

Mairead Maguire

Raad van Advies

Mairead Maguire ontving in 1976 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar inspanningen het sektarische geweld in Noord-Ierland te beëindigen. Zij is actief in interkerkelijke organisaties en de internationale vredesbeweging. Maguire is lid van de International Peace Council en zet zich in voor de rechten van de Palestijnen.

Liesbeth Zegveld

Liesbeth Zegveld

Raad van Advies

Liesbeth Zegveld is advocaat, gespecialiseerd in internationaal recht en mensenrechten. In deze hoedanigheid heeft zij vele slachtoffers van mensenrechtenschendingen en schendingen van het humanitair oorlogsrecht bijgestaan. Zegveld is hoogleraar War Reparations aan de Universiteit van Amsterdam.

Lex Takkenberg

Lex Takkenberg

Raad van Advies

Lex Takkenberg bekleedde van 1989 tot 2019 diverse functie bij UNRWA, de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen. Onder meer gaf hij leiding aan het Bureau Ethiek en was hij General Counsel en Director of Operations. Hij is medeauteur van het standaardwerk “Palestinian refugees in International Law”. Momenteel is hij Senior Advisor van Arab Renaissance for Democracy and Development en doceert hij organisatie-ethiek aan de Fordham University.