Organisatie


Stichting The Rights Forum bestaat uit een bestuur, een Raad van Advies (een netwerk van oud-ministers en rechtsgeleerden), en een werkorganisatie.

Dries van Agt

Oprichter

Hij was van 1977 tot 1982 minister-president. Nadien was hij commissaris van de Koningin in Noord-Brabant en ambassadeur van de EU in Japan en de Verenigde Staten.

Jaap Doek

Bestuurder

Jaap Doek is emeritus hoogleraar familie- en jeugdrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij was lid en voorzitter van de VN-commissie voor de Rechten van het Kind. Jaap Doek adviseert diverse inter­nationale organisaties en landen ten aanzien van kinder­rechten. Hij droeg bij aan de oprichting van de inter­nationale kinder­rechten­organisatie Defence for Children, doceerde aan meerdere universiteiten en was president van de European Law Faculties Association (ELFA). Doek is voorzitter en secretaris van het bestuur van The Rights Forum.

Hans Jordens

Bestuurder

Hans Jordens is na het voltooien van zijn studie theoretische natuurkunde als docent achtereenvolgens in het voortgezet onderwijs, de universiteit van Ouagadougou (Burkina Faso) en de laatste 30 jaar aan de rijksuniversiteit Groningen werkzaam geweest. Sinds 1971 is hij betrokken bij de Palestijnse zaak.

Ghada Zeidan

Bestuurder

Ghada Zeidan is een Palestijnse mensenrechtenverdediger en de oprichter en directeur van Palestine Link. Ze is expert in gender & ontwikkeling, conflicttransformatie & vredesopbouw en inclusief lokaal bestuur & burgerparticipatie, met een focus op de MENA-regio.

Theodora Siemons

Bestuurder

Theodora Siemons is toegepast taalkundige met als specialisatie Interculturele Communicatie. Ze is werkzaam als docententrainer en docent NT2. Siemons is teamlid van DocP.

Berber van der Woude

Bestuurder

Berber van der Woude is politicologe. Ze werkte bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken als diplomaat en beleidsadviseur op het gebied van vredesopbouw en ontwikkeling van de veiligheid- en justitiesector in (post-)conflictgebieden zoals Burundi, Democratische Republiek Congo, Colombia en – haar laatste diplomatieke plaatsing – Ramallah. Nu werkt ze als zelfstandig adviseur, coach en facilitator voor (semi)overheidsorganisaties.

Erik Ader

Raad van advies

Erik Ader is oud-ambassadeur, o.a in Libanon en Jordanië. Zijn betrokkenheid bij het Israëlisch-Palestijns conflict wortelt in het verzetsverleden van zijn ouders en zijn eigen ervaringen in Israël en Palestina. Hij doet van beide verslag in het boek ‘Oorlogen & Oceanen’. In zijn in mei 2023 uitgebrachte boek ‘Kinderen van Amalek’ deelt hij zijn uitgebreide kennis van het conflict door op systematische wijze de gangbare mythes met de feiten te confronteren.

Theo van Boven

Raad van advies

Theo van Boven is emeritus hoogleraar Inter­nationaal Recht aan de Universiteit Maastricht. Van Boven was Speciale Rapporteur inzake Martelingen voor de VN-Mensen­rechten­raad, Nederlands Vertegen­woordiger in de VN-Commissie Mensen­rechten en directeur van het Mensen­rechten­centrum van de VN.

Laurens Jan Brinkhorst

Raad van advies

Laurens Jan Brinkhorst (D66) was staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ambassadeur van de Europese Unie in Japan, minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, minister van Economische Zaken en fractievoorzitter van D66. In 2005 en 2006 was Brinkhorst vice-premier.

John Dugard

Raad van advies

John Dugard was rechter ad hoc bij het Internationaal Gerechthof en Speciaal Rapporteur voor de Verenigde Naties. Voor de VN-Mensenrechtenraad rapporteerde hij over de mensenrechtensituatie in de bezette Palestijnse gebieden. Als hoogleraar internationaal recht was Dugard aan diverse universiteiten verbonden, waaronder de Universiteit Leiden, Princeton University, UC Berkeley en de universiteiten van New South Wales en Pretoria. Hij is lid van het Institut de Droit International.

Marcel Brus

Raad van advies

Marcel Brus is hoogleraar Internationaal Publiekrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is Director of Studies van de International Law Association (ILA) en was lid van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV). Brus doceerde eerder aan de universiteiten van Leiden en Oxford.

Hedy d’Ancona

Raad van advies

Hedy d’Ancona (PvdA) was lid van de Eerste Kamer en het Europees Parlement, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Koos van Dam

Raad van advies

Nikolaos (Koos) van Dam was Nederlands ambassadeur in Irak, Egypte, Turkije, Duitsland en Indonesië. Van Dam is Arabist, politicoloog en Midden-Oosten deskundige. Hij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam en publiceerde het boek “The Struggle for Power in Syria: Sectarianism, Regionalism, and Tribalism in Politics”. Van Dam is lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, Commissie Vrede en Veiligheid.

Cees Flinterman

Raad van advies

Cees Flinterman is honorair hoogleraar rechten van de mens aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit Maastricht, lid van het VN-Comité inzake de Uitbanning van Discriminatie van Vrouwen en voormalig directeur van de landelijke Onderzoekschool Rechten van de Mens.

Jan Keulen

Raad van advies

Jan Keulen is journalist, gespecialiseerd in het Midden-Oosten. Keulen werkte als correspondent voor onder andere de Volkskrant en NOS in Libanon, Egypte, Mexico en Jordanië. Hij was directeur van het Doha Center for Media Freedom (2011-’14) en van The Rights Forum (2017-’19). Keulen is auteur van boeken over het Midden-Oosten en Latijns-Amerika. In 2022 verscheen ‘De oorlog van gisteren, herinneringen van een correspondent’.

Tineke Lodders

Raad van advies

Tineke Lodders (CDA) was voorzitter van ontwikkelings­organisatie ICCO, lid van de Eerste Kamer en vice- en waarnemend partijvoorzitter van het CDA.

Mairead Maguire

Raad van advies

Mairead Maguire ontving in 1976 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar inspanningen het sektarische geweld in Noord-Ierland te beëindigen. Zij is actief in interkerkelijke organisaties en de internationale vredesbeweging. Maguire is lid van de International Peace Council en zet zich in voor de rechten van de Palestijnen.

Egbert Myjer

Raad van advies

Egbert Myjer was van 2004 tot 2012 rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Hij was tot 2012 ook bijzonder hoogleraar rechten van de mens aan de Vrije Universiteit. Hij is Commissioner van de International Commission of Jurists en lid van het bestuur van Amnesty International Nederland en van de UAF.

André Nollkaemper

Raad van advies

André Nollkaemper is hoogleraar Inter­nationaal Publiek­recht aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is Nollkaemper adviseur van Bohler Franken Koppen Wijngaarden advocaten en lid van de Advies Commissie voor Volken­rechtelijke Vraag­stukken.

Jan Pronk

Raad van advies

Jan Pronk was minister voor Ontwikkelings­samen­werking, minister van VROM, en lid van de Tweede Kamer. Pronk bekleedde de post van bijzonder VN-gezant voor Soedan. Hij is emeritus hoogleraar aan het Institute of Social Studies, voorzitter van het Inter­kerkelijk Vredes­beraad (IKV) en voorzitter van de Society for Inter­national Development (SID) te Rome.

Mouin Rabbani

Raad van advies

Mouin Rabbani is een expert op het gebied van de Palestijnse kwestie en het Midden-Oosten. Hij was senior analist en speciaal adviseur voor Israël/Palestina bij de International Crisis Group en hoofd Midden-Oosten bij de Martti Ahtisaari Peace Foundation. Daarnaast leidde hij de politieke afdeling van het bureau van de VN-gezant voor Syrië. Hij is mederedacteur van Jadaliyya en geeft hij geregeld commentaar op de ontwikkelingen in de regio.

Lex Takkenberg

Raad van advies

Lex Takkenberg bekleedde van 1989 tot 2019 diverse functie bij UNRWA, de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen. Onder meer gaf hij leiding aan het Bureau Ethiek en was hij General Counsel en Director of Operations. Hij is medeauteur van het standaardwerk “Palestinian refugees in International Law”. Momenteel is hij Senior Advisor van Arab Renaissance for Democracy and Development en doceert hij organisatie-ethiek aan de Fordham University.

Bert de Vries

Raad van advies

Bert de Vries was fractie­voorzitter van het CDA in de Tweede Kamer, minister van Sociale Zaken en Werk­gelegenheid en partij­voorzitter van het CDA. Na zijn politieke loopbaan was hij hoogleraar financieel-economisch beleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Liesbeth Zegveld

Raad van advies

Liesbeth Zegveld is advocaat, gespecialiseerd in internationaal recht en mensenrechten. In deze hoedanigheid heeft zij vele slachtoffers van mensenrechtenschendingen en schendingen van het humanitair oorlogsrecht bijgestaan. Zegveld is hoogleraar War Reparations aan de Universiteit van Amsterdam.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy