Hongerstaking 26 mei 2017 Lees meer over

Palestijnen roepen op tot druk op Israël om rechten hongerstakers te respecteren

De hongerstaking van Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen duurt vandaag veertig dagen. Het coördinerend comité van de Palestijnse BDS-beweging roept op Israël onder druk te zetten.

De hongerstaking van Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen duurt vandaag veertig dagen. De Israëlische autoriteiten weigeren nog steeds over de eisen van de hongerstakers te praten. Het coördinerend comité van de Palestijnse BDS-beweging roept op Israël onder druk te zetten. De Verenigde Naties pleiten voor een snelle oplossing in lijn met de internationale mensenrechten.

Het Palestijnse BDS National Committee − het coördinerend comité van de Palestijnse beweging die Israël door middel van boycots, desinvesteringen en sancties wil dwingen het internationaal recht te respecteren − doet vandaag een dringende oproep om Israël onder druk te zetten teneinde de rechten van de hongerstakers te respecteren. Het comité pleit voor een algeheel militair embargo van het land:

‘In particular, the BNC calls for immediate international action towards implementing a comprehensive military embargo on Israel, similar to that imposed against apartheid South Africa in the past. International bodies − including banks, private military corporations, research centers, universities and governments − must stop enabling Israel’s military and security apparatus, and stop facilitating the development of Israeli military technology. As long as military ties continue, the international community is effectively sending Israel a clear message of approval to continue its severe violations of international law, including its violations of basic prisoners’ rights.’

Verenigde Naties
De Verenigde Naties (VN) en een aantal mensenrechtenorganisaties luiden intussen de noodklok over de conditie van de hongerstakers, van wie er circa honderdvijftig in ziekenhuizen zijn opgenomen. De VN roept Israël op de schendingen van de mensenrechten van de gevangenen te beëindigen. In navolging van die oproep hebben GroenLinks en de SP Kamervragen gesteld aan minister Koenders van Buitenlandse Zaken.

Twee weken geleden al vloog Michael Lynk, de Speciale Rapporteur van de VN voor de Mensenrechten in de Palestijnse gebieden, naar de regio. Hij kreeg echter geen toestemming van de Israeli’s om de bezette Westelijke Jordaanoever te bezoeken, en werkte noodgedwongen een week vanuit de Jordaanse hoofdstad Amman. Lynk riep Israël op om de mensenrechtenschendingen onmiddellijk te stoppen en zich te houden aan het internationaal recht en de UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners.

Ook de Speciale VN-Coördinator voor het Midden-Oosten Vredesproces, Nickolay Mladenov, riep Israël op zo snel mogelijk een oplossing voor de hongerstaking te vinden, gebaseerd op het internationaal humanitair recht en Israëls verplichtingen op het gebied van de mensenrechten. Door het voortduren van de hongerstaking is er een reëel gevaar voor verdere escalatie van de situatie in de bezette gebieden, waarschuwde hij.

Internationaal recht
De hongerstakers protesteren tegen de, zoals de Israëlische mensenrechtenorganisaties B’Tselem het uitdrukt, ‘inhumane omstandigheden’ waaronder zij worden vastgehouden. Naast de illegale overbrenging van de gevangenen van Palestijns grondgebied naar Israël (een schending van de Vierde Conventie van Genève), omvatten die ‘draconian restrictions on family visits; an absolute prohibition against “security” prisoners using the telephone; denial of access to medical and educational services at a due standard; incarceration in isolation (which is also considered torture); and improper use of administration detention, i.e. detention without trial’. B’Tselem noemt de aan de gevangenen opgelegde beperkingen ‘een integraal onderdeel van het Israëlische bezettingsregime’.

Israël is tot nog toe onsuccesvol in het beëindigen van de hongerstaking, ondanks het bestraffen van deelnemende gevangenen met eenzame opsluiting. Mensenrechtenorganisaties en de VN maken zich ernstig zorgen dat Israël zal overgaan tot het toepassen van dwangvoeding. Volgens het internationaal recht heeft ieder mens het recht om vreedzaam te protesteren, en vallen ook hongerstakingen van gevangenen onder dat recht, aangezien die in principe alleen de gevangenen zelf schaden. Dwangvoeding wordt algemeen beschouwd als een inbreuk op het recht op autonomie en als een vorm van marteling. Niettemin heeft het Israëlische parlement in 2015 een wet aangenomen die dwangvoeding van gevangenen onder bepaalde omstandigheden toestaat.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy