Erkenning 27 september 2017 Lees meer over

Palestina treedt toe tot Interpol

De staat Palestina is vandaag toegetreden tot de internationale politieorganisatie Interpol. Palestijnen reageren verheugd. Israëlische media spreken van een zware diplomatieke nederlaag voor hun land.

Bevestiging van de toetreding van Palestina tot Interpol.

De staat Palestina is vandaag toegetreden tot de internationale politieorganisatie Interpol. Palestijnen reageren verheugd. Israëlische media spreken van een zware diplomatieke nederlaag voor hun land.

Interpol, ’s werelds grootste politieorganisatie, heeft vandaag tijdens haar jaarvergadering de Staat Palestina verwelkomd als volwaardig lid. Tijdens de stemming bleek een ruime meerderheid voor Palestijnse toetreding: 75 landen stemden voor, 24 tegen en 34 onthielden zich van stemming. Voor de Palestijnen geldt toetreding als nieuwe uiting van erkenning van hun staat door de internationale gemeenschap.

Israëlische nederlaag

In Israël wordt de toetreding gezien als een zware diplomatieke nederlaag. Het land had, geholpen door de Verenigde Staten, een intensieve lobby gevoerd om Palestina buiten Interpol te houden. Afgelopen zondag zinspeelde de Israëlische premier Netanyahu nog op het feit dat ‘vele vrienden’ bij een niet-openbare stemming de Israëlische lobby zouden steunen – suggererend dat die vrienden dat bij een openbare stemming niet zouden durven. Dat blijkt nu bluf te zijn geweest.

Israël bevocht het Palestijnse lidmaatschap met de argumenten dat Palestina ‘geen staat’ zou zijn, en dat de vermeende Palestijnse ‘steun aan terreur’ een belemmering zou vormen voor het functioneren van Interpol. In een reactie op de stemming riep de Israëlische minister van Milieu, Zeev Elkin, zijn regering op tot maatregelen tegen de Palestijnse Autoriteit:

One cannot wage war against us and incite against us here and in the world and at the same time enjoy gestures from the State of Israel.

Palestijnse erkenning

Onbekend is of Israël ook actie zal ondernemen tegen Interpol. Eerder stopte het land zijn contributie aan internationale organisaties uit protest tegen Palestijnse toetreding. Zo werd eind 2011 de Israëlische contributie aan UNESCO bevroren. Sinds eind 2016 werd de VN door Israël nog viermaal ‘bestraft’ vanwege onwelgevallige besluiten; in totaal wordt door Israël tien miljoen dollar aan contributie ingehouden.

Slechts weken geleden staakte de Palestijnse Autoriteit haar pogingen om als lid toe te treden tot de World Tourism Organization. Dat besluit volgde op zware Israëlische en Amerikaanse druk.

Afgelopen maandag kondigde de Palestijnse president Abbas aan dat Palestina een resolutie voorbereidt ter verkrijging van het volledige lidmaatschap van de Verenigde Naties. Eind 2012 werd het land met overgrote meerderheid de status van waarnemerstaat toegekend, op grond waarvan het is toegetreden tot internationale conventies en organisaties als het Internationaal Strafhof. En nu dus tot Interpol.

Steun ons / Samen kunnen we een rechtvaardige uitkomst van de kwestie-Palestina/Israël afdwingen. U kunt onze activiteiten versterken of ons werk financieel ondersteunen.

Het probleem is allang niet meer de bezetting. Het probleem is het gedogen ervan.

Ramsey Nasr Schrijver / dichter / acteur

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy